Wang, M. (2023). ГЕРМЕНЕВТИЧНІ ПРОЛЕГОМЕНИ ДО ВИВЧЕННЯ УМОВНОГО СЛОВА ЯК КОМПОНЕНТА МУЗИЧНОГО ТЕКСТУ: АКТУАЛЬНІ КАТЕГОРІАЛЬНІ ПОЗИЦІЇ. Музичне мистецтво і культура, (37), 175-187. https://doi.org/https://doi.org/10.31723/2524-0447-2023-37-12