Kochniev, Volodymyr. 2022. «ОСОБЛИВОСТІ ТРАКТОВКИ СОНАТНОЇ ФОРМИ У ФОРТЕПІАННІЙ ТВОРЧОСТІ Л. БЕТХОВЕНА: ДО ПРОБЛЕМИ ПОБУДОВИ ВИКОНАВСЬКОЇ КОНЦЕПЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ СОНАТ OP. 101, 106, 109, 111»). Музичне мистецтво і культура 2 (33), 246-57. https://doi.org/https://doi.org/10.31723/2524-0447-2021-33-2-21.