Nosulya, A. (2018) «Нові тенденції сучасної композиторської поетики (на прикладі творчості Ю. Гомельської»), Музичне мистецтво і культура, 1(27), pp 5-27. doi: https://doi.org/10.31723/2524–0447–2018–27–1–15–27.