[1]
W. Peng, «Драматична умовність оперного характеру у світлі діалогічного підходу: до постановки проблеми»., Музичне мистецтво і культура, no 20, pp 483-492, Груд 2014.