[1]
L. Loboda, Еволюція традицій професійної вокальної постанови у XVII столітті (на прикладі діяльності Беніньє де Басії), Музичне мистецтво і культура, no 19, pp 124-133, Жов 2014.