[1]
V. Rehrut, «Структурно-семантичні особливості оперного тексту»., Музичне мистецтво і культура, no 19, pp 296-305, Жов 2014.