[1]
I. Zinkiv, До походження та семантики терміну ‘гусла’, Музичне мистецтво і культура, no 19, pp 22-32, Жов 2014.