[1]
Z. Venfen, «Авторська поетична риторика в операх М. Римського-Корсакова (на прикладі пызных казкових опер)»., Музичне мистецтво і культура, no 25, pp 113-123, Груд 2017.