[1]
O. Muravska, «‘Фауст’ Ш. Гуно у річищі жанрово-стильової і міфопоетичної специфіки французької ліричної опери»., Музичне мистецтво і культура, no 19, pp 43-52, Жов 2014.