[1]
G. Popova, ФОРТЕПІАННЕ ВИКОНАВСТВО ЯК ПРЕДМЕТ КОМПАРАТИВНОГО АНАЛІЗУ, Музичне мистецтво і культура, vol 1, no 29, pp 116-129, Жов 2019.