Junda, L. Стилістики ‘бахіанства’ у ранніх сонатахБетховена. Музичне мистецтво і культура, Vol 1, no 27, Oct. 2018, pp 345–358, doi:https://doi.org/10.31723/2524–0447–2018–27–1–345–358.