Інтерактивна взаємодія музиканта-виконавця і слухачів в процесі концертно-художньої комунікації.

Interactive interaction of a musician-artist and the audience during the concert and artistic communication.

  • Ekateryna Yergieva Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової
Ключові слова: Ключові слова: аутосугестія, взаємодія, інтерактивність, концертно-художня комунікація, слухацька співтворчість, типи виконавсько-слухацького контакту, харизма.

Анотація

У статті вивчаються деякі аспекти взаємодії музиканта-виконавця і публіки в умовах сучасної концертної комунікативної ситуації. Дана характеристика типів виконавського контакту з слухачами, розглянуто онтогенез взаємин артиста і публіки, які в ідеалі перетворюються в слухацьку співтворчість. Досліджуються різні способи привернення уваги публіки, вплив на даний процес таких факторів, як харизма виконавця і його імідж. Виявляються аналогії з ораторським мистецтвом, підкреслена важлива роль аутосугестії для переконливості сценічного виступу і впевненості виконавця у власних силах.
Ключові слова: аутосугестія, взаємодія, інтерактивність, концертно-художня комунікація, слухацька співтворчість, типи виконавсько-слухацького контакту, харизма.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Єргієва Катерина Іванівна
викладач кафедри спеціального фортепіано Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової.

Опубліковано
2016-09-28
Розділ
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА