Антоніо Паскуллі: синтез композиторської і виконавської творчості.

Antonio Pasculli: a synthesis of compositional and performing works

  • Oksana Andriianova Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової. https://orcid.org/0000-0003-1117-2425
Ключові слова: романтизм, композитор, виконавець, віртуоз, гобой, Паскуллі.

Анотація

Мета роботи: Дослідження пов’язане з вивченням творчості італійського композитора і віртуоза-гобоїста Антоніо Паскуллі в контексті розвитку інструментальної музичної культури Європи першої половини ХІХ ст.. Стильові особливості композиторської творчості А. Паскуллі розглядаються на прикладі творів Concerto sopramotivi dell opera «La Favorita» di Donizetti, «Ricordo di Napoli», «Le Api». Методологія. Використовуються методи історіко-культурологічного, теоретичного та жанрово-стильового аналізу, що дозволило охарактеризувати універсалізм творчості Антоніо Паскуллі, виділити основні жанрово-стилістичні риси його композиторського стилю. Наукова новизна роботи полягає у зверненні до творчості маловідомого в українському музикознавстві гобоїста-віртуоза ХІХ ст. Антоніо Паскуллі. Висновки. Творчість А. Паскуллі наслідує традиції віртуозно-виконавського стилю епохи Романтизму. Композитор досконало володів своїм інструментом, і, відповідно, писав твори, в яких використовувався увесь технічний арсенал гобоя. Неймовірна технічна складність його творів ставить перед виконавцем завдання володіння усім комплексом виразних і технічних можливостей інструменту. Виразні засоби «діамантового стилю» в творах А. Паскуллі часто співвідносяться з вокальним стилем бельканто (фіоритури, аріозність), що демонструє особливі виразні можливості гобоя – уподібнення співу, здатність максимально наблизитися до вокальної кантилени. Твори Паскуллі для гобоя досі представляють істинну вершину художньої змістовності і межі технічної складності.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Андриянова Оксана Викторовна
кандидат искусствоведения, доцент кафедры камерного ансамбля Одесской Национальной музыкальной академии имени А. В. Неждановой.

Посилання

1. Drannikova O. About playing nature of scherzo in the symphony of the XIX century: historical-culturological aspect. Retrieved fromhttp://journalpmn.com/index.php /PMN/article/viewFile/400/394 [in Russian].
2. LyahinaТ. (2009) Fantasy in violin music XIX century, Scientific journal of the Ukraine National P. I. Tchaikovsky academy of music. (issue 82), (pp. 69–79).Kyiv [in Ukraine].
3. Malzev S. (1991) About psychology of musical improvisation. Moscow: Muzyika [in Russian].
4. Usov Y. (1989) History of the foreign carrying out on wind instruments. Moscow: Muzyika [in Russian].
5. Yampolsky I. (1955) Genrih Venyavsky. Moscow: Musgiz [in Russian].
6. Zoboli Omar. Antonio Pasculli. Grand Concerto. Staatliche Hochschule fur Musik-Bibliothek. XIIak. 330. № 88 [in German].
Опубліковано
2017-12-20
Розділ
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ