Авторська поетична риторика в операх М. Римського-Корсакова (на прикладі пызных казкових опер).

Author’s poetic rhetoric in the operas of M. Rimsky-Korsakov (for example late fairy-tale operas)

  • Zhu Venfen Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової. https://orcid.org/0000-0002-2617-2287
Ключові слова: оперна поетика, авторська риторика, казкові опери, риторична фігура, М.А. Римський-Корсаков, гармонія.

Анотація

Метою роботи стає розгляд риторичних аспектів оперної поетики М.А. Римського-Корсакова для виявлення інформаційно-смисловой специфіки організації тексту в пізніх казкових операх композитора. Методологія. Проблематика роботи зумовила необхідність використання семіотичного, компаративного, системного методів дослідження, а також залучення цілісного інтонаційного аналізу. Наукова новизна. Представлена дослідницька проекція роботи, спираючись на розуміння риторики як способу узагальнення (С. Аверинцев), дозволяє виділити основні авторські риторичні фігури в казкових операх М.А. Римського-Корсакова, що утворюють контекст «міфориторичної системи» (О. Михайлов) композитора. Висновки. Використання особливих «ключових слів» в оперній творчості М.А. Римського-Корсакова стає однією з авторських стратегій композитора. Наскрізні, значимі для нього образи, ситуації, ідеї, утворюючи авторський контент опер композитора, отримують подібне втілення, завдяки чому виникає особлива інтертекстуальність: пов’язані таким чином твори, об’єднуються в своєрідний гіпертекст.
Ключові слова: оперна поетика, авторська риторика, казкові опери, риторична фігура, М.А. Римський-Корсаков, гармонія.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Чжу Веньфен, асистент-стажист кафедри сольного співу Одеської національної музичної академії ім. А.В.  Нежданової.

Посилання

1. Averintsev S. (1981) Rhetoric as an approach to the generalization of reality. Poetics of Ancient Greek Literature. M.: Nauka, 15–46. [in Russian].
2. Gosenpud A. (1957) N.A. Rimsky-Korsakov - themes and ideas of his operatic creativity. M.: Muzgiz. [in Russian].
3. Kandinsky A. (1979) History of Russian music. The second half of the XIX century. N. A. Rimsky-Korsakov: a textbook. M.: Music, T. 2, Vol. 2. [in Russian].
4. Likhachev D. (1979) Poetics of ancient Russian literature. M.: Science. [in Russian].
5. Lotman Yu. (1996) Inside the thinking worlds. Man - text - semiosphere - history. M.: «Yaziki rysskoi kyl’tyri». [in Russian].
6. Prisyazhnyuk D. (2004) Musical rhetoric and compositional practice of the twentieth century: Candidate’s thesis: 17.00.02 / Nizhegorod. gos. conservatory of M.I. Glinka. Nizhnyi Novgorod. [in Russian].
7. Raku M. (1999) «The Queen of Spades» of the Tchaikovsky brothers: the experience of intertextual analysis. Academy of Music. No. 2. 9–21. [in Russian].
8. Samoylenko A. (2002) Dialogue as a musical and culturological phenomenon: methodological aspects of modern musicology: Doctor’s thesis: 17.00.03 / NMAU im. P.I. Tchaikovskogo. O., 2002. [in Russian].
9. Samoylenko A. (2002) Musicology and methodology of humanitarian knowledge. The problem of dialogue. Odessa: Astroprint. [in Russian].
10. Shaq T. (2016) Harmony as a dramaturgy factor in operas by N.A. Rimsky-Korsakov. Armavir: RIO AGPU. [in Russian].
Опубліковано
2017-12-20
Розділ
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ