Релігійно-культові засади творчості Г. Свиридова.

Religious and cult foundations of creativity G. Sviridov

  • Svetlana Osadchaya Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової. https://orcid.org/0000-0002-0037-0787
Ключові слова: religious and cult tradition, cult, catholicity, canon, canonical text.

Анотація

Метою даної статті є виявлення релігійно-культових засад композиторського методу як головних парадигматичних властивостей творчості Г. Свиридова. Методологія дослідження спирається на системний аналітичний підхід з виокремленням музично-історичного, етимологічного, текстологічного та семантичного музикознавчих методів, що дозволяє простежити шляхи формування стильових ознак творчості Г. Свиридова. Наукова новизна даної статті міститься у виявленні православної богослужбової традиції як культурної домінанти у творчому доробку Г. Свиридова. Висновки. Головні стильові настанови та провідні семантичні аспекти у творчості Г. Свиридова наочно демонструють те, що релігійно-культові тенденції набувають значення парадигми, а у пізньому періоді його творчості досягають філософської, майже богословської узагальненості. Композитор прагне з одного боку до ораторіальності як до однієї з постійних форм музичної виразності, наділеною стійкими інтонаційно-тематичними формулами як відображення сфери колективної піснетворчості як широкої музичної метафори пам'яті – соборності, з іншого – прагне до пісенності як до ідеального природнього способу буття музики.
Ключові слова: релігійно-культова традиція, культ, соборність, канон, канонічний текст.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Осадча Світлана Вікторівна, доктор мистецтвознавства, професор кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної музичної  академії імені А. В. Нежданової.

Посилання

1. Averintsev, S. (2006) To clarify the meaning of the inscription above the central apse of St. Sophia of Kievskaya // S.Averintsev "SOFIA LOGOS. DICTIONARY." Dukh and Litera Publishing House, Kiev [in Russian].
2. Averintsev, S.(2004) A Pearl of Great Price/ Trans. from Syrian and Greek. K .: SPIRIT AND LITERA [in Russian].
3. Bart, K. (2011) Freedom of Mozart // Balthazar G.W. background; Bart K .; Kyung G. Theology and music. Three speeches about Mozart / Trans. with him. (Series "Modern Theology") . M .: Biblical Theological Institute of St.. Apostle Andrew [in Russian].
4. Lossky, N (1994). The theological foundations of church singing // Martynov V. History of liturgical singing. Tutorial. M .: RIO Federal Archives; Russian Lights [in Russian].
5. Lotman, Yu (1998). The structure of the artistic text // Lotman Yu. M. On art. SPb [in Russian].
6. Osadchaya, S. (2012) Theoretical aspects of the study of the Orthodox singing tradition: history and modernity: [monograph]. Odessa: Astroprint [in Russian].
7. Skaballanovich, M. (1913) Explanatory Tipicon. Explanatory summary of the Typicon with a historical introduction. K .: Typography of the Imperial University of St. Vladimir. Vol. 2 [in Russian].
8. Florensky, P. (2001) Iconostasis // Christianity and Culture. M .: Ast [in Russian].
9. Florensky, P. (2000) Studies on the theory of art // Florensky P., priest. Articles and studies on the history and philosophy of art and archeology. M: Thought [in Russian].
10. Florensky, P. (2004) Philosophy of Cult. M.: Thought [in Russian].
11. Cherednichenko, T. (2002) Musical reserve. 70s Problems. Portraits. Cases M.: New Literary Review [in Russian].
Опубліковано
2017-12-20
Розділ
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА