Проблема втілення традицій українського національного мелосу у композиторській творчості другої половини ХХ ст.

The problem of embodying the traditions of the Ukrainian national melos in the compositional creative of the second half of the twentieth century

  • Nadezhda Broyako Київський національний університет культури і мистецтв https://orcid.org/0000-0001-9109-1734
  • Veronika Dorofeeva Київський національний університет культури і мистецтв https://orcid.org/0000-0001-5720-2998
Ключові слова: : національний мелос, національна традиційна культура, фольклор, неофольклоризм, національні форми мислення.

Анотація

Метою даної статті є виявлення провідних аспектів та головних засад втілення українського національного мелосу у композиторській творчості останніх десятиліть. Методологічною основою даної статті є застосування системного аналітичного підходу з виділенням музикознавчого історичного, текстологічного, комунікативного та семантичного підходів, що дозволяє виокремити провідні риси застосування фольклорної народно-пісенної спадщини у творчості вітчизняних композиторів другої половини ХХ століття. Науковою новизною даної статті є усвідомлення традицій українського національного мелосу як важливої та необхідної складової прояву національної ідентичності у творчості вітчизняних композиторів. Висновки. Твори багатьох сучасних вітчизняних композиторів звертаються до головних першоджерел національної культури та переосмислюють на новому рівні виразові можливості народного мелосу. Більшість сучасних композиторів по-новому осмислює сенс категорії національного, звертаючись до вічних першоджерел, до архаїчних пісенних традицій свого народу. Тому можна без перебільшення казати про те, що неофольклоризм виявився одним з провідних напрямків розвитку української національної композиторської школи, яка, не зважаючи на міцну опору на традиції народного мелосу, не заважає при цьому сміливим експериментам та модерністським тенденціям у композиторський творчості. Застосування фольклорних джерел як головного підґрунтя стає новим рівнем опанування архаїчної музичної культури та відкриттям нових можливостей для розвитку традиційного мелосу на сучасному етапі.
Ключові слова: національний мелос, національна традиційна культура, фольклор, неофольклоризм, національні форми мислення.

##submission.authorBiographies##

##submission.authorWithAffiliation##

Брояко Надежда Богдановна, кандидат искусствоведения, профессор кафедры музыкального искусства Киевского национального университета культуры и искусств;

##submission.authorWithAffiliation##

Дорофєєва Вероніка Юріївна, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музичного мистецтва Київського національного університету культури і мистецтв.

Посилання

1. Bakhtin, M. (1979) Time and space in the works of Goethe // Aesthetics of verbal creativity. M.: Art, 1979. Pp. 204–237. [in Russian]
2. Ivan Franko about music (2006) / Emphasis. T. Konovart. Lviv 2006. 120 p. [in Ukrainian].
3. Osadcha, S. (2012) Artistic and Communicative Aspect of Orthodox Tradition in Ukrainian Music Cultures // Hour Writing of the National Musical Academy, Іm. P.I. Tchaikovsky. K., 2012. № 1 (14). Pp. 83-90. [in Ukrainian].
Опубліковано
2017-12-20
Розділ
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА