До проблеми художньої цілісності музичного твору як прояву холістичності особистості піаніста.

To the problem of artistic integrity of a musical work as a demonstration of holism of pianist’s personality.

  • Kateryna Yerhiieva Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової. https://orcid.org/0000-0001-9710-7557
Ключові слова: авторське виконання, авторсько-виконавська синергія, метафізичність творчості, холістичність, художня творчість, цілісність.

Анотація

Мета статті – розглянути феномен холістичності особистості піаніста як передумову художньої цілісності музичного твору. Методологія дослідження має інтердисциплінарний характер і полягає в використанні, поряд з музикознавчими, також і холістичних підходів в аналізі музичного мистецтва. Дана методологія дозволяє виявити ту цілісність особистості, ті її характеристики, які в значній мірі визначають як ціннісні показники окремих продуктів духовної діяльності музиканта-художника, так і епохальність всієї спадщини творця в його універсальному прояві – композиторстві-виконавстві, а останнє, в свою чергу, надає глобальний вплив на всю світову людську культуру. Наукова новизна: вперше в українському музикознавстві застосування холістичних методів аналізу музичного мистецтва дозволяє встановлювати причинно-наслідковий зв’язок в процесі створення музично-художньої цілісності. Висновки: джерелом творчої самобутності музиканта є його ж особистість, світогляд, його суб’єктивний досвід вражень, переживань. Лише прояв своєї індивідуальності, холістичності стає передумовою «нового слова» в мистецтві. Прикладом подібної реалізації холістичної особистості є універсальна творчість С. Прокоф’єва, який поєднував композиторську і виконавську діяльність. Вивчення особистості С. Прокоф’єва з позицій холізму дозволяє обгрунтувати гуманістичну спрямованість і духовну цілісність творчості С. Прокоф’єва, чітко виражену послідовність у розвитку художнього стилю композитора, обгрунтувати як художню цілісність його виконавських інтерпретацій, так і метафізичну цілісність всієї спадщини композитора.
Ключові  слова: авторське виконання, авторсько-виконавська синергія, метафізичність творчості, холістичність, художня творчість, цілісність.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Єргієва Катерина Іванівна
викладач кафедри спеціального фортепіано Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової.

Посилання

1. Art-psychology for children. Holistic approach. Retrieved from http://kids-care.ru/index/kholistichesk4ij/0-48 [in Russian].
2. Berdyaev, N. (1994). Philosophy of the free spirit. Moscow: Republic [in Russian].
3. Breuer, J. (1991). Sketch about Prokofiev. Sergei Prokofiev. 1891 – 1991. Diaries, letters, conversations, memories. Moscow: Soviet Composer [in Russian].
4. Grotowski, J. (1988). Theatre and ritual. Theatrical Life no. 10 [in Russian].
5. Gurevich P. The problem of human integrity. Moscow [in Russian].
6. Danko, L. (1983). S. S. Prokofiev: popular monography. Leningrad: Music [in Russian].
7. Yergiyev, I. (2014). Artistism of musician-instrumentalist. Monography. Odessa: Astroprint [in Russian].
8. Ivashkin, A. (1994). Conversations with Alfred Shnittke. Moscow: Culture [in Russian].
9. Kierkegaard, S. (2012). Concluding unscientific postscript to Philosophical fragments. (N. Isaieva, S. Isaiev, Trans). Moscow: Akademicheskiy Proekt [in Russian].
10. Craig, E. (1998). Memories, articles, letters. Moscow: Art [in Russian].
11. Curt, P. (2002). Furious dance of life. Moscow: Exmo [in Russian].
12. Maslow, A. (1999). Motivation and personality. St. Petersburg: Eurasia. Retrieved from http://psylib.org.ua/books/masla01/txt00.htm [in Russian].
13. Melik-Pashaev, A. (1998) About a source of human ability to artistic creativity. Questions of psychology, no. 1 [in Russian].
14. Moskalenko, V. (2012). Lectures on musical interpretation. Tutorial. Kiev [in Russian].
15. Maugham, S. (1982). The Moon and Sixpence. Moscow: Truth. Retrieved from http://www.lib.ru/INPROZ/MOEM/moon.txt_with-big-pictures.html
16. Rosental, M. (1972). Philosophical dictionary. Moscow: Political publishing house [in Russian].
17. Samoilenko, A. (2009). Spirituality as a category of musical semantics. Scientific bulletin of ONMA by A. V. Nezhdanova, no. 10. Odessa: Publishing House [in Ukrainian].
18. Sokol, A. (2007). Performing notes, image of the world and musical. Odessa: Seaman [in Russian].
19. Stanislavsky, K. (1981). An actor’s work. Moscow: Art [in Russian].
20. Sulerzhitsky, L. (1970). Stories and Novellas. Articles and notes about theatre. Correspondence. Moscow: Art [in Russian].
21. Fromm, E. (2006). Man for Himself. Moscow: Ast [in Russian].
22. Horuzhenko, K. (1997). Culturology. Encyclopedic dictionary. Rostov-on-Don: Feniks [in Russian].
23. Shlifstein, S. (1961). S. S. Prokofiev: materials, documents, memories. Moscow: State musical publishing house [in Russian].
Опубліковано
2017-12-20
Розділ
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА