Явище солілоквіума у сучасній композиторській творчості: до постановки проблеми.

The phenomenon of soliloquium in contemporary composer creativity: to the formulation of the problem

  • Anna Stoianova Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової. https://orcid.org/0000-0002-3092-1922
Ключові слова: солілоквіум, самодіалог, види діалогу, внутрішнє мовлення, музичний солілоквіум.

Анотація

Метою даного дослідження є розгляд проблеми солілоквіума як форми особливого внутрішнього діалогу у сучасній композиторській творчості, визначення місця і значення солілоквіума в музиці. Методологія статті ґрунтується на узагальненні досліджень проблеми солілоквіума у мистецтвознавчих роботах. Використовується аналітичний підхід до концепції внутрішнього мовлення стосовно її проекції на твори мистецтва, наводиться порівняльна характеристика діалогу та самодіалогу. Наукова новизна обумовлена тим, що в статті вперше здійснюється різнобічна аналітична характеристика явища солілоквіума в різних видах мистецтва, дається розгорнуте визначення місця солілоквіума в музиці. Висновки. Солілоквіум в музиці стає естетичною парадигмою, яка обростає композиційними прийомами, тобто він не локалізується в одній жанровій формі, але визначає жанровий спосіб творчості, породжуючи певні композиційні рішення. Музичний солілоквіум формує власну семантичну сферу, пов'язану як з діалогічними прийомами, так і зі стильовою єдністю музичного матеріалу, тобто виступає як еквівалент авторського монодіалогу.
Ключові слова: солілоквіум, самодіалог, види діалогу, внутрішнє мовлення, музичний солілоквіум.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Стоянова Анна Дмитрівна
здобувач кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної музичної академії ім. А.В. Нежданової.

Посилання

1. Arkadev M. (1992) Time structures of the New-European music: The experience of phenomenological research. M.: Byblos. [in Russian].
2. Bakhtin M. (1986) From the records of 1970-1971 // Aesthetics of verbal creativity [comp. by S. Bocharov. Note. by S. Averintsev and S. Bocharov]. [2 nd ed.]. M.: Art. [in Russian].
3. Bakhtin M. (1986) The problem of text in linguistics, philology and other humanities. Experience of philosophical analysis // Literary-critical articles. M.: “Imaginative literature”. [in Russian].
4. Bakhtin M. (1963) Problems of Dostoevsky's poetics. Moscow: Soviet writer. [in Russian].
5. Bush G. (1989) Creativity as a dialogical interaction: the author's abstract: diss. for the degree of Doctor of Philosophy. Sciences: spec. VAK RF 09.00.01 "Dialectical and historical materialism". Minsk. [in Russian].
6. Zeifas N. (1980) Symphonyes by G. Kancheli // Composers of the Union Republics: [Sat. articles]. Moscow: Soviet composer. Issue 3. [in Russian].
7. Lisova O. (2009) Programmness as a genre paradigm of chamber vocal music: to the problem of performing understanding: diss. for the degree of Candidate of Art Criticism: spec. VAK 17.00.03 "Musical Art". Odessa. [in Russian].
8. Samoylenko A. (2002) Musicology and metodology of humanitarian knowledge. The problem of dialogue: Monograph. Odessa: Astroprint. [in Russian].
9. Sergeeva Y. (2009) Inner speech as a special form of language communication (on the material of English-language imaginative literature): diss. for the degree of Doctor of Philology. Sciences: spec. VAK 10.02.04 "Germanic languages". M. [in Russian].
10. Shaftesbury A. (1975) Soliloquy, or, Advice to an author // Aesthetic experiments. Moscow: Art. [in Russian].
Опубліковано
2017-11-20
Розділ
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА