Композиційні та текстологічні функції прийому відчуження в музиці.

Compositional and textological functions of the reception of alienation in music

  • Gan Xiaoxue Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової. https://orcid.org/0000-0003-4501-1312
Ключові слова: відчуження, семантична парадигма, естетична оцінка, композиційний прийом, текст, семантика хоральності.

Анотація

Мета статті – розкрити значення  та стилістичне походження прийому відчуження в музиці. Методологія дослідження забезпечується синтезом естетико-семантичного та текстологічного підходів. Наукова новизна полягає у новому визначенні природи та механізму дії прийому відчуження в музиці та розкритті його зумовленості жанровими стилістичними прототипами. Висвітлюється еволюція семантичного комплексу хоральності та доводиться його транзитивна текстологічна функція. Висновки. Явище відчуження має історичне та текстологічне походження, проникає у всі жанрові сфери музики, знаходить найбільш систематичне та цілеспрямоване естетичне та стильове втілення в музиці ХХ століття. Воно відображує складні процеси структурної і семантичної контамінації, які відбуваються у мовній царині музичного мистецтва, набуває універсальної семіологічної значущості та впливає на усі рівні музичної інтерпретації, у тому числі на виконавську форму.
Ключові слова: відчуження, семантична парадигма, естетична оцінка, композиційний прийом, текст, семантика хоральності.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Гань Сяосюе
здобувач кафедри історії музики та музичної етнографії ОНМА ім. А. В. Нежданової.

Посилання

1. Goryukhina, N. (1998). Vidchuzhennya in music // Ukr. music K., 1998. Vip. 28. (Pp. 3–16). [in Ukrainian].
2. Nikitina, L. (2010). Hermeneutic Contexts of Piano Performing Arts. Candidate’s thesis: 24.00.01 / Kazan [in Russian].
3. Ryabuha, N. (2017). Transformation of the sound image of svytu in the piano culture: onto-sonological approach. Doctor’s thesis: 17.00.01 / Kyiv: IMFE im. M. T. Rilskogo [in Ukrainian].
4. Samoylenko, A. (2002) Musicology and methodology of humanitarian knowledge. The problem of dialogue. Odessa [in Russian].
5. Checkan Y. (2010). Іntonatsіyny image svitu yak category of historical music. Doctor’s thesis: 17.00.03 / Kyiv: Nat. music Acad. Ukraine im. P.I. Tchaikovsky [in Ukrainian].
Опубліковано
2017-12-20
Розділ
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА