Проблема художнього синтезу у камерно-вокальних циклах Д. Шостаковича.

Проблема художнього синтезу у камерно-вокальних циклах Д. Шостаковича.

  • Do Xiaoshuang Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової. https://orcid.org/0000-0003-2917-5579
Ключові слова: камерно-вокальна творчість, камерно-вокальні цикли, художній синтез, музикознавчий дискурс, текстологічний підхід, художньо-мовленнєві ознаки.

Анотація

Мета статті полягає у визначенні головних чинників художнього синтезу у камерно-вокальній творчості Д. Шостаковича та виявленні характерних жанрових та стильових ознак при вивченні камерно-вокальної творчості, як семантичної усталеності жанрово-стильової форми камерно-вокальної музики. Методологія роботи обумовлена текстологічним, семантичним та музикознавчим підходами, орієнтована на виявлення характерних властивостей камерно-вокальних циклів Д. Шостаковича як художньої єдності жанрових передумов та стильових чинників, що реалізується специфічним шляхом художнього синтезу. Наукова новизна статті визначається представленням дискурсивних оцінок камерно-вокальної творчості Д. Шостаковича як результату процесу художнього синтезу та створенням на його основі нового дослідницького концепту. Висновки. Доводиться, що творчість Д. Шостаковіча відрізняється багатожанровістю та значним стилістичним радіусом, масштабністю концепцій та глибиною змісту, камерно-вокальних творів все ж належить особливе місце. Саме у камерно-вокальній творчості композитор реалізував своє прагнення до художнього синтезу через діалогічну взаємодію зі словом. Звернення автора до літературних першоджерел різних історичних епох й національних культур, широке охоплення тем та образів, мовної індивідуальності й стильової контрастності, стало для нього моментом духовного одкровення, оригінальним способом втілення творчих задумів, пов'язаних з прагненням до смислового контрапункту та формування складних багаторівневих підтекстів.
Ключові слова: камерно-вокальна творчість, камерно-вокальні цикли, художній синтез, музикознавчий дискурс, текстологічний підхід, художньо-мовленнєві ознаки.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Ду Сяошуан
здобувач кафедри історії музики  та музичної етнографії ОНМА ім. А.В. Нежданової.

Посилання

1. Kremer, A. (2003) The vocal cycles of D. Shostakovich as a semiosphere of poetic and musical texts: dis. ... candidate. Art History: 17.00.02 / Russian Academy of Music. Gnesinyh. M. 434 p.
2. Lotman, Y. (1992) Rhetoric. Yu .. Lotman. Selected articles: 3 vol. Tallinn. Vol. I. C. 167-183.
3. Lotman, Y. (1973) Semiotics cinema and the problems of film aesthetics. Tallinn: Eesti Raamat Publishing House. 92 p.
4. Ryabchevskaya, J. (2009) Artistic synthesis as a component of the inversion process in Russian musical culture of the late XIX - early XX centuries. Humanitarian sciences. Philosophy, Sociology and Cultural Studies: TSU Bulletin. Tomsk. Vol. 3 (71). P.204–209.
5. Sretenskaya, S. (2011) D. Shostakovich, opus 21 - Russia's response to Gustav Mahler. Israel XXI. Issue 27. URL: https://http21israel-music.com/%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C-xxi-%E2%84%9627-%D0%BC%D0%B0%D0%B9-201 (date of submission – 21.06.2017).
Опубліковано
2017-12-20
Розділ
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА