Концерт-рапсодія для домри з оркестром В. П. Задерацького: композиторська інтерпретація жанрово-стильової моделі.

Rhapsody concerto for domra with the orchestra by V.P. Zaderatskyi: composer’s interpretation of genre and style model.

Ключові слова: жанрово-стильова модель, Задерацький В. П., композиторська інтерпретація, концерт-рапсодія для домри з оркестром.

Анотація

Метою дослідження є виявлення особливостей композиторського підходу до інваріантних жанрових характеристик згідно градацій стильового фактору і визначення ступеня співвіднесеності індивідуальних творчих рішень з традиційними моделями. Методологія дослідження об'єднує аналітичний, жанровий і стильовий підходи. Наукова новизна роботи полягає у виявленні значущості Концерту-рапсодії В. П. Задерацького в історії становлення і розвитку професійно-академічного домрового виконавського мистецтва. Висновки. Особливості індивідуального стилю В. П. Задерацького які вплинули на його інтерпретацію традиційних жанрово-стильових моделей і зумовили створення нового «жанрового варіанту» полягають в присутності неоромантичної складової в індивідуальному стилі композитора, яка мала безсумнівний вплив на його смакові пріоритети при виборі жанрово-стильових моделей, прагнення до чіткості і логічності структурної організації, а також «неофольклоризм», як тип музичного мислення композитора.
Ключові слова: жанрово-стильова модель, Задерацький В. П., композиторська інтерпретація, концерт-рапсодія для домри з оркестром.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Лукашенко Наталія  Олександрівна
кандидат мистецтвознавства, в.о. професора, завідувач кафедри загального  фортепіано Національної музичної академії імені П.И. Чайковського.

Посилання

1. Bila, K. (2010). Genre-style model of an instrumental concerto and the concept of a composer’s encirclement (based on works of L.M. Koloduba): monograph. Kyiv-Nizhyn: Publisher Sole Proprietor M.M. Lysenko, 2011 [in Uktainian].
2. Vasyliev, V. (2010). Formation of the modern chamber-academic repertoire for bayan. Questions of modern bayan and accordion art. Collection of works of the Russian Academy of Music named after Gnesiny 2010. Isssue 178. p. 36-53 [in Russian].
3. Holiaka, H. (2008). Creativity of Volodymyr Zubitskyi in the context of the development of the hourly accordion repertoire: Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv [in Uktainian].
4. Derevianchenko, O. (2005). New folk studies in the music of mysticism: statics and dynamics in the first half of the XX century. candidate’s thesis. Kiev, [in Uktainian].
5. Zaderatskyi, V. (2009). Per aspera… Moscow: Compositor [in Russian].
6. Saldan, S. (2006). Genre and style models for piano from Lviv compositor school of the XX century. candidate’s thesis. Kiev,[in Uktainian].
7. Tukova, I. (2002). ‘Creating genre’ and creativity ‘in the genre’. Scientific bulletin of the P. I. Tchaikovsky National Music academy of Ukraine. Musical work as creative process: collection of articles 2002, Issue 21. p. 31-38[in Uktainian].
Опубліковано
2017-12-20
Розділ
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА