Шляхи формування виконавської сербської гітарної традиції: від національно-культурних настанов до унікальних стилістичних прийомів.

Ways of forming the Serbian performing guitar tradition: from national cultural settings to unique stylistic techniques

  • Elena Khoroshavina Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової. https://orcid.org/0000-0001-9792-0134
Ключові слова: гітарне виконавство, виконавська сербська гітарна традиція, національні культурні установки, виконавський стиль, стилістичні прийоми.

Анотація

Метою даної статті є прагнення розглянути виконавську сербську традицію в єдності її національно-культурних настанов та унікальних стилістичних прийомів. Методологія передбачає єдність таких методичних підходів, як історіографічний, історико-культурологічний, жанрово-стильовий, інтерпретативно-текстологічний, семиологічний та герменевтичний. Наукова новизна визначається з одного боку виявленням нових шляхів вивчення сербської національної культури, з іншого - поглибленим вивченням унікальних стилістичних прийомів в сербському гітарному виконавстві. Висновки. Виконавська сербська гітарна традиція є рухливою системою, що динамічно розвивається, яка продукує нові творчі ідеї та способи їх реалізації. Виконавська сербська гітарна традиція одночасно висловлює і загальні колективні настанови, і унікальні індивідуальні риси, спираючись при цьому на історичні і культурні національні установки. Творчість видатної творчої індивідуальності, композитора і виконавця Уроша Дойчіновіча є вузловим моментом історії сербського гітарного мистецтва ХХ - початку ХХІ ст., оскільки представляє, з одного боку, народну музичну культуру, яка має національну самосвідомість і колективні світоглядні установки. З іншого боку воно втілює професійні композиторські принципи, пов'язані з академічними традиціями гітарного мистецтва і з формами і принципами існування музично-виконавської діяльності.
Ключові слова: гітарне виконавство, виконавська сербська гітарна традиція, національні культурні установки, виконавський стиль, стилістичні прийоми.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Хорошавіна Олена Анатоліївна, кандидат мистецтвознавства, в.о. доцента кафедри народних інструментів ОНМА імені А.В. Нежданової.

Посилання

1. Jovan, Jovicic // Guitarists and composers: electronic resource. URL: http://guitarmag.net/wiki/index.php [in Russian]
2. Kulish, A. (2013). Actual performing forms of Serbian accordion-accordion art: Diss. for competition uch. degree of candidate art history: [spec.] 17.00.03 Musical art. Odessa. [in Russian]
3. Myers, D. (1998). Social psychology. SPb. : Peter Kom. [in Russian]
4. St. Nicholas the Serbian, (Velimirovich). (. 2001). The nationalism of St. Sava // St. Nicholas the Serbian. Collected Works. Publisher of the Orthodox Church Community Linz. Vol. 2. [in Russian]
5. Terzic, S. The fate of Yugoslavia and the role of Russia. Russian and Yugoslav experts on the situation in the Balkans: an electronic resource. URL: bulsectionid = 247. [in Russian]
6. Tradition // Calendar of the Serbian Orthodox Church: an electronic resource. URL: http://www.crkvenikalendar.com/tradition_ru.php. [in Russian]
7. Khoroshavina, E. (2017). Creative personality of Uros Doychinovich in the context of contemporary guitar art: diss. for competition uch. degree of candidate art history: [spec.] 17.00.03 Musical art. Odessa. [in Russian]
8. Petrovic, R. (1982) Srpska narodna muzika. Beograd: Naucna knjiga. [in Serbian]
Опубліковано
2017-12-20
Розділ
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА