Новітні жанрово-стильові тенденції у концертній діяльності академічного камерного хору «Хрещатик» (на прикладі аналізу сценічного проекту «Класика жартома: Choir Smiles»)

The newest genre and style tendencies in the concept activities of the Academic сhamber сhoir «Khreschatyk» (based on the example of the stage project analysis «Classic for fun: Choir Smiles»)

  • Dondyk Oksana Київський національний університет культури і мистецтв https://orcid.org/0000-0002-9181-5242
Ключові слова: діяльність

Анотація

Мета дослідження: проаналізувати прояви новітніх жанрово-стильових тенденцій, котрі простежуються у сучасній концертно-сценічній практиці Академічного камерного хору «Хрещатик» (на прикладі аналізу сценічного проекту «Класика жартома: Choir Smiles»). Методологія дослідження ґрунтується на застосуванні універсальних наукових методів: індукції, дедукції, аналізу, синтезу, структурного та компаративного аналізу, систематизації, узагальнення. Використання вказаних методів дає змогу виявити і детально проаналізувати концертно-сценічні та образно-драматургічні параметри, покладені в основу творчих пошуків у процесі роботи над мистецьким проектом «Класика жартома: Choir Smiles». У цьому контексті особливого значення набуває аналіз оригінальних новаційних алгоритмів, творчо втілених режисером-постановником та керівництвом хору, сутність яких актуалізується на перетині різних мистецьких площин та жанрово-стильових і хронотопічних ареалів. Наукова новизна полягає у збагаченні сучасного музикознавства новими аналітичними розробками та спостереженнями щодо функціонування новітніх жанрово-стильових тенденцій у сучасній вітчизняній камерно-хоровій сценічній практиці. В зв’язку з цим особливої наукової цінності набуває впровадження в науковий вжиток цілком оригінальної авторської дефініції, котра характеризує створення принципово нового жанру мистецтва – «театр хорової мініатюри». Висновки. Виходячи з проведеного аналізу сценічного проекту «Класика жартома: Choir Smiles», є підстави стверджувати, що у мистецькій діяльності Академічного камерного хору «Хрещатик» простежуються, принаймні, дві новітні жанрово-стильові тенденції. Одна з них спрямована на залучення до хорової концертно-сценічної практики специфічних лексичних елементів, притаманних суто театральним, хореографічним та кінематографічним жанрам: використання візуально-сценічних ефектів (застосування характерних кінематографічно-операторських прийомів, зокрема рапіду, стоп-кадру, зіставлення різних візуальних ракурсів тощо). Інша – характеризується прагненням до хронотопічно-еклектичного стильового синтезу, пов’язаного із поліваріантним поєднанням всесвітньо відомих музичних «емблем», втілених у конкретних інтонаційно-ритмічних формулах вітчизняної та зарубіжної музики минулого і сучасності. Принципово важливим новаторським фактором творчої діяльності колективу є трансформація аудіо-візуальних параметрів сценічного простору (переміщення різних груп хористів-виконавців, хореографічні мізансцени, різнорольові співвідношення), яка здійснюється відповідно до режисерського задуму, водночас, оптимально враховуючи актуальні запити різноманітної аудиторії. Отже, є підстави стверджувати, що невід’ємною складовою мистецької діяльності Академічного камерного хору «Хрещатик» є експериментальний пошук оригінальних музично-драматургічних алгоритмів, спрямованих на оптимальне розкодування музично-сценічної
інформації, запрограмованої в мистецькій концепції режисера-постановника та художньому задумі конкретного композитора.
Ключові слова: концертна діяльність Академічного камерного хору «Хрещатик», жанрово-стильовий синтез, експериментальні сценічно-хорові концепції, театр хорової мініатюри.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Дондик Оксана Іванівна, заслужена артистка України, старший викладач  кафедри академічного хорового мистецтва  Київського національного університету культури і мистецтв

Посилання

1. Alforova O. (2017). Dramaturhiia muzychnoho klipu: klipove myslennia [Musical clip drama: clip mode of thinking]. Culture and information society of the XXI century: Vseukr. nauk-teoret. konf. molodykh uchenykh, 20-21 kvitnia 2017 r. The materials of the all-Ukrainian science and theoretical conference of the young scientists (pp. 232–233). Kharkiv: KSAC [in Ukrainian].
2. Dondyk O. (2014). Repertuarna spriamovanist kontsertnoi diialnosti Akademichnoho kamernoho khoru «Khreshchatyk» v konteksti rozvytku suchasnoi ukrainskoi khorovoi muzyky (kinets 90-kh rokiv XX stolittia – pochatok XXI stolittia. 5th All-Ukrainian Scientific and Practical Conference. (pp. 97–101). Luhansk: LDAKM [in Ukrainian].
3. Dondyk O. (2014). Syntez zhanriv u kontsertno-mystetskii diialnosti Akademichnoho kamernoho khoru «Khreshchatyk» Ukraina - Gretsia: dukhovna spilnist, naukovi kontakty, kulturni zviazky – Ukraine – Greece: spiritual community, scientific contacts, cultural relations (pp. 144–150). Kyiv: NAKKIM [in Ukrainian].
4. Ihnatieva N. (2017). Znachennia aktorskoi plastyky v suchasnomu teatri. The materials of the all-Ukrainian science and theoretical conference of the young scientists. (pp. 185–186). Kharkiv: KSAC [in Ukrainian].
5. Kovalyk P. (2015). Khorove vykonavstvo yak fenomen tvorchoi vzaiemodii (z dosvidu Kyivskoi khorovoi shkoly). Extended abstract of candidate’s thesis.Kyiv: Muzyka [in Ukrainian].
6. Kuzminykh O. (2017). Muzyka yak khudozhno-vyraznyi zasib u masovykh formakh teatralnoho mystetstva. Culture and information society of the XXI century: Vseukr. nauk-teoret. konf. molodykh uchenykh, 20-21 kvitnia 2017 r. The materials of the all-Ukrainian science and theoretical conference of the young scientists (pp. 194–195). Kharkiv: KSAC [in Ukrainian].
7. Lashchenko A. (1999). Ukrainske khorove mystetstvo XXI st. [Ukrainian choral art of the XX century]. Naukovyi visnyk NMAU im. P.I. Tchaikovskogo. Kyiv [in Ukrainian].
8. Nevolov V. (2009). Pohliad na problemu «teatr i hliadach». The view for the problem «The Theater and the viewer». VII Cultural studies in the memory of Volodymyr Podkopayev «The cultural transformation of the modern Ukrainian society»: Vseukr. nauk.-prakt. konf. All-Ukrainian scientific and practical conference. (pp. 245–251). Kyiv: DAKKKiM [in Ukrainian].
9. Pervysheva I. (2017). Tendentsii rozvytku pryntsypiv montazhnosti novoho ta novitnoho chasu. The tendencies in the development of the principles of montage of the new and up-to-date time. Culture and information society of the XXI century: Vseukr. nauk-teoret. konf. molodykh uchenykh, 20-21 kvitnia 2017 r. The materials of the all-Ukrainian science and theoretical conference of the young scientists (pp. 203–205). Kharkiv: KSAC [in Ukrainian].
10. Tkach T. (2008). Deiaki teoretychni aspekty muzychnoi komunikatsii u sferi khorovoho vykonavstva. Some theoretical aspects of musical communication in choral performance. Naukovyi visnyk Natsionalnoi muzychnoi Akademii Ukrainy im. P.I. Tchaikovskogo. Scientific Bulletin NMAU named after Petro Tchaikovsky, 74, 50–57. Kyiv [in Ukrainian].
Опубліковано
2017-12-20
##submission.howToCite##
Oksana, D. (2017). Новітні жанрово-стильові тенденції у концертній діяльності академічного камерного хору «Хрещатик» (на прикладі аналізу сценічного проекту «Класика жартома: Choir Smiles»). Музичне мистецтво і культура, (25), 326-338. https://doi.org/https://doi.org/10.31723/2524-0447-2017-25-326-338
Розділ
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА