Взаємодія словесних жанрових форм в музичному тексті опери (на прикладі творчості М. Мусоргського)

Interaction of worded genre forms in the musical text of opera (in the example of M. Musorgsky’s creativity)

  • Guo Qianping Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової. https://orcid.org/0000-0002-7601-4981
Ключові слова: словесні жанрові форми, музичний текст опери, оперні сольно-вокальні лексикоди, усні та письмові форми слова, оперна творчість М. Мусоргського.

Анотація

Мета статті – відкрити значення прилюдно-словесних жанрових форм в розвитку музичної мови опери, виявити специфічні тенденції їх перетворення у музичному тексті опери. Методологія роботи базується на літературознавчих та музикознавчих підходах до вивчення мовно-комунікативних засобів, передбачає семіологічне поглиблення текстологічного музикознавчого аналізу. Наукова новизна дослідження обумовлена запровадженням нових жанрових та мовно-мовленнєвих критеріїв вивчення оперної мови, що дозволяють визначати синтетичні форми оперних сольно-вокальних лексикодів, зокрема у творчості М. Мусоргського. Висновки роботи вказують, по-перше, на провідне значення у розвитку оперної вокальної мови впливу жанрів словесності, пов’язаних з риторичною практикою та провідними комунікативними життєво-обіходними сферами, по-другу, на ті новаторські досягнення М. Мусоргського, які позначили подальший розвиток музичної мови опери як синтетичної за сумісними зі словесними жанрами витокам.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Го Цяньпін, здобувач кафедри історії музики та музичної етнографії ОНМА ім. А. В. Нежданової.

Посилання

1. Vasina-Grossman, (1956). V. Russian classic romance XIX century. M .: Publishing House of the Academy of Sciences of the USSR [in Russian].
2. Likhachev, D. (1981). Poetics of ancient Russian literature. M .: Nauka, 1979. [in Russian].
3. Mussorgsky, M. (1981). Letters. M.: Music [in Russian].
4. Ogolevets, A. (1960). Word and music in vocal and dramatic genres. M.: Muzgiz [in Russian].
5. Fried, E. (1981). M. P. Mussorgsky. Problems of creativity: Research. L .: Music [in Russian].
6. Hubov, G. (1969). Mussorgsky. M.: Music [in Russian].
7. Chistyakova I. On the genres of Russian literature. URL: http://asu.edu.ru/images/File/Publikatzii/O_Zhanrakh.pdf. [in Russian].
Опубліковано
2018-04-25
Розділ
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА