Методичні напрацювання бандуристів Зіновія Штокалка та Василя Ємця.

Methodical developments of bandurists Zinovy Shtokalka and Vasily Emets.

Ключові слова: бандура, підручник, Зіновій Штокалко, Василь Ємець.

Анотація

Мета дослідження проаналізувати методичні разроботки видані за кордоном: «Кобзарський підручник» Зіновія Штокалка і підручника «Кобза і кобзарі» – Василя Ємця. Методологія дослідження – застосовується аналіз робіт: «Кобзарський підручник» і «Кобза і кобзарі». Наукова новизна полягає в більш комплексному дослідженні перших підручників гри на бандурі виданих за кордоном. Їх значення для написання нових на основі вже існуючих досліджень бандуристів. Висновки. Таким чином, завдяки першим підручниками Василя Ємця та Зіновія Штокалка, освітлення в дослідженні І. Дружгі, вони є основою для удосконалення наукової літератури. Написання нових шкіл гри на бандурі з освітленням нових професійних завдань. Удосконалення прийомів, способів звуковидобування на бандурі, удосконалення конструкції інструменту. А популяризації бандурного мистецтва через поєднання в репертуарі не тільки творів світової музичної класики а також традиційного афтентічного, українського репертуару, значно розширили виконавські риси інструменту. І тим самим створили не тільки сприятливі умови для виступів з бандурою в світі, але і підготували ґрунт для розвитку традиційного українського народного мистецтва в нетрадиційних для нього умовах.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Дружга Ирина Сергеевна, соискатекаль кафедри истории украинськой музыки и музыкальной фольклористики Национальной музыкальной академии имени П.И. Чайковського.

Посилання

1. Dutchak V. (2000) Kobzarsjkyj pidruchnyk Zynovija Shtokalka: teoretychni ta praktychni uzaghaljnennja. Bandura№ 71–72. S. 21–23 [in Ukrainian].
2. Jemecj V. (1923) Kobza i kobzari. 1-she vyd. B.: Ukrajinsjke slovo [in Ukrainian].
3. Zheplynsjkyj B/ Kobzarsjkymy Stezhynamy URL: http://www.ukrlit.vn.ua/article/1232.html
4. Lytvyn M. (1994) Struny zolotiji «Veselka», K. [in Ukrainian].
5. Majstrenko L. (1981) Zinovij Shtokalko – banduryst virtuoz. Bandura (Njju-Jork). № 3–4. S. 2–7 [in Ukrainian].
6. Mishalov V. (1981) Zinovij Shtokalko.Bandura (Njju-Jork). № 3–4. S. 15–21 [in Ukrainian].
7. Shtokalko,Zinoviû Kobzars’kyî pidruchnyk.Canadian Institute of Ukrainian Studies Press 352. Athabasca Hall University of Alberta, Edmonton, Alberta, Canada [in English].
Опубліковано
2018-04-25
Розділ
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА