НАЦІЯ І КУЛЬТУРА У ДОСВІДІ ПОСТМОДЕРНОГО КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ОСЯГНЕННЯ

  • Lyudmila Trouelnikova Інститут мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка
Ключові слова: нація, культура, національна культура, загальнолюдська культура, народ, культурна творчість

Анотація

Здійснено культурологічний дискурс нації і культури в контексті їх постмодерного концептуального осягнення. Актуалізовано основні системоформуючі смисли нації і культури. Підкреслено, що національна культура є способом організації і розвитку життєдіяльності нації, що обумовлений потребами її економічного, політичного і духовного розвитку як соціально-етнічного організму, з виробленими нею нормами та суспільними відносинами, втіленими в продуктах матеріальної та духовної праці. Зазначено, що досвід, котрий нація набула в процесі свого становлення, є унікальним і не може бути повтореним жодними іншими утвореннями чи іншою епохою. Акцентовано увагу на тому, що набуваючи до- свіду, нація створює власну історію, що виступає як творіння унікальних смислів, притаманних виключно її полю культури, якому властиві певнцінності, особливі правила інтерпретації та дефініцій, викликані специфікою людей і зв’язків, які вони утворюють. Підкреслено, що це поле культури і дає можливість нації усвідомлювати себе як цілісність.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

доктор мистецтвознавства, професор

Опубліковано
2019-03-27
Розділ
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ