КАПРІЧЧІО У ТВОРЧОСТІ ДЖИРОЛАМО ФРЕСКОБАЛЬДІ

  • Tiantian Zhang Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової
Ключові слова: Джироламо Фрескобальді, жанр капріччіо, Капріччіо на «Джирольметту», поліфонія, тематичне перетворення

Анотація

Мета статті — виявити ставлення Джироламо Фрескобальді до жанру капріччіо. Розглянути, систематизувати та проаналізувати жанр капріччіо в його творчості й зробити висновки про своєрідність ставлення до даного жанру. На матеріалі аналізу Капріччіо на «Джирольметту» показати особливості цього жанру в творчості Фрескобальді. Вивести визначення жанру капріччіо у контексті розглянутої епохи. Методологія статі. Використані методи історико-культурологічного, теоретичного та жанрово-стильового аналізу, які дали можливість ви- світлити своєрідність й неповторність жанрового мислення Джироламо Фрескобальді відносно використання жанру капріччіо в його творчості та в контексті подальшого дослідження розвитку жанрових особливос- тей капріччіо. Наукова новизна статті полягає в тому, що вперше розкривається в повній мірі ставлення Джироламо Фрескобальді до історичного жанру капріччіо, який наповнюється композитором XVII століття принциповою новизною, зумовленою його розуміння жанру, поліфонічної техніки та своєрідного стилю того часу. Зібрані та систематизовані варіанти використання жанру капріччіо в творчості Джироламо Фрескобальді. Висновки. Жанрове мислення Джироламо Фрескобальді направлено на відтворення жанру капріччіо для клавіру. Джироламо Фрескобальді підвів підсумок розвитку даного жанру від Ренесансу до бароко, до класицизму й романтизму, показав його індивідуальні особливості й зосередження на внутрішній специфіці змісту. Фрескобальді поєднує строгий та вільний поліфонічні стилі, минуле й барочне майбутнє, вбираючи основи мислення XVII століття, багато в чому передбачивши майбутнє музичної мови ХVIII століття.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

асистент-стажист кафедри спеціального фортепіано

Посилання

1. Clavier Pieces by Western European Composers of the XVІ–XVIII centuries (1975). Issue 1. Р. 19 (notes). Moscow [in Russian].
2. Clavier Pieces by Western European Composers of the XVІ–XVIII centuries (1977). Issue 3. Р. 63 (notes). Moscow [in Russian].
3. Kozlyikina, S. (2007). Girolamo Frescobaldi style in the context of the early Baroque. Extended abstract of candidate’s thesis. Rostov on Don [in Russian].
4. Konen, V.; Livanova, T. (1966). Renaissance, baroque, classicism. The problem of styles in the Western European art of the XV–XVIII centuries, 134–160, 264–289. Moscow [in Russian].
5. Kopchevskiy, N. (1983). Introductory article. J. Frescobaldi. Selected clavier compositions. Comp. and ed. of N. Kopchevsky, 4–13. Moscow: Muzyika [in Russian].
6. Zhang Tiantian (2017). Capriccio as a concept and a phenomenon. Bulletin of the National Academy of Cultural and Arts Leaders, 2, 194–198. [in Russian].
7. Ареl, W. (1967). Gеsсhiсhtе dеr Оrgеl und Кlаviеrmusik bis 700. Каssеl-Ваsеl [in German].
8. Соmbоni, О. (1934). Itаliа, раtriа dеl basso оstinаtо. Rаssеgnа musicаlе. VII [in Italian].
Опубліковано
2019-03-27
Розділ
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ