ТИПОЛОГІЯ ФАКТУРИ В КОНТЕКСТІ ЖАНРОВО-СТИЛЬОВОГО СИНТЕЗУ МУЗИЧНОЇ КОМПОЗИЦІЇ

  • Halyna Zavohorodnya Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової
Ключові слова: простір і час, композиція та музичне мислення, формоутворення, драматургія, жанрово-стильові особливості, музична мова, полістилістика

Анотація

Мета роботи — визначити поняття фактури як основи жанрово-стильового моделювання, розглянути концепцію різних типів фактури з позиції їх енергетичного заряду в просторово-часових координатах музичного тексту. Методологія заснована на використанні компаративного, аналітичного, історико-логічного методів. Наукова новизна полягає в розширенні уявлень про функціональність фактури, про її історичну роль у процесі формування просторових координат, про особливе в аспекті виразності різних типів фактури, як про специфічний фундаменті формотворного процесу художньої композиції. Висновки. Фактура відображає просторово-часові відносини на рівні функціонування їх індивідуальних ознак, тобто на рівні змісту конкретного художнього задуму. Під специфікою взаємин окремих елементів організуючої їх в функціонально- системну єдність фактури мається на увазі та неповторна індивідуальність мови, яка заснована на певній конструктивній схемі взаємовідносин координат музичного простору, що є характерною ознакою твору мистецтва.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

доктор мистецтвознавства, професор кафедри теорії музики та композиції

Посилання

1. Aranovsky, M. (2004). Music is an endless phenomenon... Academy of Music. (Vols. 1), (pp. 31–35) [in Russian]
2. Asafiev, B. (1963). Musical form as a process. Leningrad: Music [in Russian]..
3. Herzman, E. (1986). Antique musical thinking. V. S. Burenko (Ed.). Leningrad: Music [in Russian].
4. Zavgorodnaya, G. F. (2012). Polyphonic foundations of modern composer creativity. Analytical essays. Odessa: Astroprint [in Ukrainian].
5. Zaderatsky, V. (1999). The semantic field of music in the past and present. Problems of national cultures at the turn of the third millennium. (pp. 5–19). Minsk: BelІPK [in Belarus]
6. Honegger, A. (1972). Second Symphony: score. Moscow [in Russian]
7. Honegger, A. (1970). Fifth Symphony: score. Moscow [in Russian]
8. Samoilenko, A. (2002). Musicology and methodology of humanitarian knowledge. The problem of dialogue. Odessa: Astroprint, [in Ukrainian].
9. Samoіlenko, A. I. (2002). Genre-style as a pair category of musical culturology. Kiev: Naukoviy svіt [in Ukrainian].
10. Shostakovich, D. (1955). Tenth Symphony: score. Moscow [in Russian]
Опубліковано
2019-03-27
Розділ
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА