СЮЖЕТОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ІТАЛІЙСЬКОЇ ОПЕРИ ДОБИ РОМАНТИЗМУ: ЄДНІСТЬ ДІЇ ТА ОСОБИСТІСНОЇ РЕФЛЕКСІЇ

  • Wang Longchuan Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової
Ключові слова: оперна композиція, музично-драматургічний сценарій, сюжетологія, сюжетність, інтрамузична сюжетність

Анотація

Мета дослідження — довести, що Дж. Верді створює завершену систему оперної сюжетності, в якій успішно поєднуються провідні риси італійської опери від барокової до романтичної доби, тобто традиційний національний вибір сюжетної логіки опери з авторським тлумаченням персоніфікованих чинників оперної драматургії. Методологія роботи полягає у запровадженні спеціального сюжетологічного підходу, сформованого на перетині історіографічного, персонологічного та наративно-епістемологічного методів. Наукова новизна статті полягає в узагальненні та суттєвому оновленні поняття про оперну сюжетність та розвитку сюжетологічного підходу як до оперної поетики у цілому, так і до творчості Дж. Верді зокрема, до створення ним шекспірівського типу оперної сюжетності. Висновки роботи свідчать, що явище оперної композиції передбачає специфічний музично-драматургічний сценарій, котрий розкриває як явну жанрово-узагальнену, так і приховану інтрамузичну сюжетність; вона постає як іманентна жанрова логіка оперного твору. Розвиток сюжетологічного підходу до оперної творчості Дж. Верді дозволяє переконатися в продуктивності та художній значущості діалогу композитора з драматургічними настановами шекспірівського театру, котрий приводить до виникнення авторської сюжетності як важливої складової оперного методу композитора.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

здобувач кафедри історії музики та музичної етнографії

Посилання

1. Epiphany, S. (1964). Verdi and Shakespeare // Shakespeare and music. L.: Music, P. 109–170. [in Russian].
2. Bronfin, E. (1960). Vincenzo Bellini. Soviet music, Number 9. P. 79–87 [in Russian].
3. Belza, I. (1976). Frank Werfel and Giuseppe Verdi // I. Belza. About the musicians of the twentieth century. M., P. 272–283[in Russian].
4. Druskin, M. (1954). Verdi’s Opera Ideals // Soviet Music, No. 9. P. 59–66 [in Russian].
5. Druskin, M. (1981). 100 operas. History of creation. Plot. Music. 7 ed. L.: Music, Leningr. Separation, [in Russian].
6. Krechmar, G. (1925). Opera History // Giuseppe Verdi. L.: Academia [in Russian].
7. Livanova, T. (1986). The History of Western European Music until 1798: A
Textbook for High Schools of Music. Prince 1: From antiquity to the XYIII century. M.: Music [in Russian].
8. Livanova, T. (1979).The Theory of Musical Styles // S. S. Skrebkov. Articles and memories. M.: Owls. Composer, P. 296–308 [in Russian].
9. Nuremberg, M. V. (1968). Giuseppe Verdi. 1813–1901. A brief sketch of life and work. L.: Music [in Russian].
10. Solovtsov, L. (1986). Giuseppe Verdi. 4th ed. M.: Music, [in Russian].
11. Cherkashina, M. (1986)..Historical opera of the era of romanticism. K.: Musical Ukraine, [in Russian].
12. Shaverdyan, R. (1960). Melodika Verdi // Soviet music, № 6. P. 94–101 [in
Russian].
Опубліковано
2019-03-27
Розділ
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА