ВОКАЛЬНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ОПЕРНОГО ОБРАЗУ ЯК ПРОЦЕС ОСОБИСТІСНОГО АВТОПОЕЗІСУ

  • Zhang Miao Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової
Ключові слова: оперний образ, вокальна інтерпретація, автопоезіс, музична концептуалізація, творчо-особистісні чинники

Анотація

Мета статті — розкрити значення творчо-особистісних чинників у процесі оперної вокальної інтерпретації та у створенні індивідуального оперного образу. Методологія роботи заснована на естетико-психологічному та авторологічному підходах, включає музикознавчий жанрово-семантичний метод. Наукова новизна дослідження зумовлена запровадженням поняття автопоезісу до вивчення психологічно-творчої своєрідності процесу вокальної інтерпретації оперного образу. Висновки дозволяють виявити тісну комунікативну обумовленість сольно-виконавської інтерпретації в опері з головним семантичним завданням оперного твору, що полягає у створенні концептуально організованої системи засобів художнього портретування людини, як з зовнішньої соціальнознакової, так і з внутрішньої, психологічно-смислової сторони.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

здобувач кафедри історії музики та музичної етнографії

Посилання

1. Gian, Bebo. (2011). The verbal and literary foundations of the European opera poetics of the era of romanticism. Candidate’s thesis; special.: 17.00.03 — musical art. Odessa, [in Russian].
2. Kuznetsov, N. (2005). Stage performance of an opera artist in the context of the acting school of F. I. Chaliapin: Doctor’s. thesis; special.: 17.00.02 — musical art. M., URL: ttp://www.dissercat.com/content/stsenicheskoe-masterstvo-opernogo- artista-v-kontekste-akterskoi-shkoly-fi-shalyapina [in Russian].
3. Lukin, Yu. (1992). Culture and cultural policy. M.: RAU, [in Russian].
4. Sidorova, M. (2002). Portrait of a hero in the West European opera of the XVII–XVIII centuries: problems of formation and evolution. Candidate’s thesis; special.: 17.00.02 — musical art. Magnitogorsk [in Russian].
5. Hoffmann, A. (2008).The Belcanto phenomenon of the first half of the 19th century: composer work, performing art and vocal pedagogy. Candidate’s thesis; special: musical art. M. [in Russian].
6. Khokhlovkina, A. (1962). West European Opera. The end of the XVIII — the first half of the XIX century. Essays. M.: Muzgiz [in Russian].
7. Khokhlovkina, A. (1962). German romantic opera. Weber // A. Khokhlovkina. West European Opera. The end of the XVIII — the first half of the XIX century. Essays. M.: Muzgiz, P. 285–326 [in Russian].
Опубліковано
2019-03-27
Розділ
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА