ДИСКУРСИВНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ «АРХЕТИП»: МУЗИКОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ

  • Zhao Ziyuan Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової
Ключові слова: архетип, культурні архетипи, першообраз, першооснова, «ейдос», теоцентризм, К. Г. Юнг

Анотація

Метою статті є розгляд категорії «архетип» як однієї із ключових універсалій у сучасних музикознавчих дослідженнях. Методологія роботи визначається єдністю психологічного, лінгвістичного, історико-культурологічного й музикознавчого аналітичного підходів, що дозволяє виробити нові шляхи вивчення й осмислення функціонування дефініції «архетип» як музикознавчої категорії. Наукова новизна роботи пов’язана з вивченням історичних, психологічних і концептологічних параметрів категорії «архетип», що дозволяє розглядати цю дефініцію як музично-культурну універсалію. Висновки. Уявлення про архетип, накопичені гуманітарною думкою, та його значення для розуміння процесів, що відбуваються в різних наукових напрямках, мають універсальні якості категорії «архетип», що дозволяють виділити глибинні структури в розвитку досліджуваної сфери знання. Вивчення культурних архетипів виявляє ті їхні якості, які висувають цю категорію у число найбільш важливих культурних універсалій, що визначають ціннісні орієнтири культурного процесу й найбільш важливі для конкретного виду мистецтва смислові домінанти.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

здобувач кафедри історії музики та музичної етнографії

Посилання

1. Kant, I. (1994) Criticism of pure reason. M.: Thought [in Russian].
2. Kant, I. (1994) Articles. Lectures. Selected letters. From the manuscript heritage: Works in 8 vols. M.: Choro.Vol. 8. [in Russian].
3. Kolchanova, E. (2006) «Archetype» as a category of philosophy of culture: dis. Cand. filosovsk. Sciences: 24. 00. 01 — theory and history of culture. Tyumen [in Russian].
4. Cont-Sponville, A. (2012) Thing In Itself (Chose En Soi) // Philosophical Dictionary. M. C. 93–94 [in Russian].
5. Culturology: XX century: Dictionary. (1997) St. Petersburg: University Book [in Russian].
6. Losev, A. (1993) Essays on ancient symbolism and mythology. M.: Thought. [in Russian].
7. Matrosova, N. (2013) Archetype as a form of orienting consciousness // Bulletin of St. Petersburg State University. Ser. 17. Issue. 1, p. 38–42 [in Russian].
8. Ave. John of Damascus. Three protective words against censuring holy icons: website. : URL: https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Damaskin/tri-zashhititelnykh-slova-protiv-poritsajushhikh-svjatye-ikony/ [in Russian].
9. Tarnas, R. (1995) History of Western Thinking («Passion of the Western Mind»). M.: KRON-PRESS [in Russian].
10. Philosophy from antiquity to modernity. Encyclopedia (2004). M.: Nauka [in Russian].
11. Jung, K. G. (1991) Archetype and symbol. M.: Canon [in Russian].
12. Jung, K. G. Archetype and symbol. On the archetypes of the collective unconscious: website. URL: https://gtmarket.ru/laboratory/basis/4229/4232 [in Russian].
Опубліковано
2019-03-27
Розділ
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА