ПОЛІМЕЛОДИЗМ ЯК ЧИННИК ВОКАЛЬНО- ВИКОНАВСЬКОЇ ОПЕРНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ

  • Yiwen Zhang Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової
Ключові слова: оперний полімелодизм, полілог, темпоральність, оперний хронотоп, оперний мелос

Анотація

Мета статті — виявити значення полімелодизму як властивості оперної мови останньої третини XIX століття, що віддзеркалює нове відчуття історичного та особистісного часу, звідси — нове розуміння оперного хронотопу, яке впливає на виконавське сприйняття та відтворення оперного задуму. Методологія роботи визначається жанрово-стильовим оперознавчим підходом, з поглибленням темпорального аспекту та стилістичних характеристик. Наукова новизна статті зумовлена проекцією поняття полімелодизму до сфери оперної поетики пізньоромантичної доби, зокрема до творчості російських композиторів останньої третини XIX століття, типологією темпоральних передумов оперного мелодійного мислення, розширенням творчих завдань оперної вокально-виконавської інтерпретації. Висновки статті дозволяють зазначати: полімелодизм є ознакою вищого етапу розвитку, водночас кризового стану оперної поетики наприкінці романтичної доби, зумовлений не лише ускладненням композиторського мислення та фактурно-тематичного письма, а й новими тенденціями концептуалізації оперного художнього часу, тобто змінами у семантичних настановах жанрової форми опери. Відповідно до авторського тлумачення темпоральних засад оперного твору кожен з російських майстрів створює власні способи поліфонізації — полілогічного ускладнення оперного мелосу.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

здобувач кафедри історії музики та музичної етнографії

Посилання

1. Asafiev, B. (1916). Orestei. Musical trilogy S. I. Taneeva: Analysis of musical content. M.: N. G. Paradise [in Russian].
2. Bai, Quan. (2014). Semantic levels of opera composition: the vocal and performance aspect of opera studies // Musical mystery and culture: Science News of Odessa National Musical Academy. A. V. Nezhdanova: [zb. sciences. articles. Odessa: Astroprint, VIP. 20. S. 574–583[in Russian].
3. Bai, Quan. (2015).Opera melody as a subject of musicological discourse: to the statement of the problem / Bai Quan // Musical mystery and culture: Science News of the Odessa National Musical Academy. A. V. Nezhdanova: zb. sciences. аrticles. Odessa: Astroprint, VIP. 21. S. 295–304[in Russian].
4. Solovtsov, A. (1984). N. A. Rimsky — Korsakov. Essay on the life and work. M.: Music [in Russian].
5. Zuckerman, V. (1975). Musical-theoretical studies. On the musical speech of Rimsky-Korsakov. M.: Soviet composer, Vol. 2 [in Russian].
6. Zhu, Lu. 2012 Lyrical hero as a musical-semantic paradigm of the Russian opera of the XIX century / Zhu Lu. Candidate’s thesis: 17.00.03 — musical art. Odessa [in Russian].
Опубліковано
2019-03-27
Розділ
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА