КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ТА ЙОГО ТРАНСФОРМАЦІЇ В АНАЛІЗІ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ ХХ–ХХІ СТОЛІТЬ

  • Iryna Vlasenko Криворізький державний педагогічний університет
Ключові слова: культурологічний підхід, гендерна маркованість, гендерно-орієнтований аналіз, музикознавство, педагогічний репертуар, вокальні твори

Анотація

Мета дослідження — в контексті культурологічного підходу обґрунтувати алгоритм гендерно-орієнтованого аналізу та апробувати його на прикладі музичної творчості жінки-композитора сучасності. Методологія дослідження полягає в застосуванні культурологічного підходу в його потенційній взаємодії з семіотичним і соціологічним підходами щодо дослідження гендерних особливостей творчості митців. Підґрунтям такого ракурсу розгляду є фундаментальні дослідження Г. Вельфліна та Е. Панофського, які акцентували наявність і взаємодію протилежностей в мистецтві. Зазначений підхід припускає вивчення прояву гендеру в музичних творах як абстрактно-символічної структури, що презентує мисленнєві системи статевих груп. Наукова новизна полягає у розробці алгоритму гендерно-орієнтованого аналізу музичних творів, осмисленні з позицій культурологічного підходу вокальної творчості композиторки з Дніпропетровщини А. Шмиголь. Висновки. На сучасному етапі спостерігається внутрішня диференціація музикознавчих галузей, насамперед у їх співвіднесеності з культурологією. Це актуалізує гендерний підхід у контексті піднесення антропологічних аспектів гуманітарного знання. Застосування гендерно-орієнтованого аналізу дозволяє досліджувати ширше коло питань і поглянути по-новому на феномен статі в музичній творчості, виявити конкретні засоби музичного конструювання чоловічої або жіночої ідентичності. Лірична за домінуючим вираженням творчість криворізької композиторки А. Шмиголь яскраво презентує тип жіночої гендерності в сучасній музичній практиці України.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

Посилання

1. Bacevych F. (2004) Basics of communicative linguistics. Kiev : Publishing Center «Academy» [in Ukrainian].
2. Bjelikova V. (2009) Music for children in the works of Ukrainian composers : Issue 3. Interpretation of the musical language of the instrumental cycles of B. Filtz. Kirovoghrad: Publishing Center KiRoL «Ukraine» [in Ukrainian].
3. Bern M. (2004) Gender psychology. Moscow: Prime Euroznak [in Russian].
4. Velfflin H. (2009) Basic concepts of art history. Moscow: Publ. V. Shevchuk [in Russian].
5. Ghundorova T. (2005) Feminist postmodern. Post-Chernobyl Library. Ukrainian literary postmodern. Kiev :Krytyka. P. 118–129 [in Ukrainian].
6. Doronina T. (2004) Features of the woman’s mentality in Ukrainian literature. Literature. Folklore. Problem of poetics: collection of scientific works. Kiev. V. 18. Part 2. P. 219–229 [in Ukrainian].
7. Kochursjka I. (2010) Gender approach as a factor in the humanization of the professional training of future music educators. Humanism and education: international scientific-practical conference. URL: http://conf.vntu.edu.ua/ humed/2010/txt/Kochurska.php [in Ukrainian].
8. Savchenko-Shaghinjan T. (2009) Gender analysis in the context of cultural creativity. Art studies. № 25. P. 125–134 [in Ukrainian].
9. Dictionary of foreign words (2012) [compilers S. P. Bybyk, Gh.M. Sjuta]. — Kharkiv: Folio [in Ukrainian].
10. Khobsbaum E. (2017) Broken time. Culture and society in the twentieth century.Moscow: AST: CORPUS [in Russian].
11. Cymbaljuk N. (2010) To the question about the theoretical foundations of gender studies of Ukrainian culture. Ukrainian cultural studies. URL: file: ///E:/knigi_10_8.php.htm, [in Ukrainian].
12. Shmygol A. (2000) Collection of children’s songs. Krivoy Rog: British Council Publishing House in Ukraine [in Russian].
13. Panofsky E. (1972) Studies in iconology. Humanistic themes in the Art of the Renaissance. Icon Editions. 432 p
Опубліковано
2018-11-21
Розділ
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА