ТРАГЕДІЙНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЖІНОЧОГО ОБРАЗУ В ОПЕРІ С. В. РАХМАНІНОВА «АЛЕКО»

  • Alla Mykolaivna Gavrilina Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової http://orcid.org/0000-0002-8710-9433
Ключові слова: «маленькі трагедії», людська пристрасть, С.В. Рах- манінов, трагедійні інтерпретації, «Алеко»

Анотація

Мета роботи – виявити жанрові функції маленької трагедії в опері С.В. Рахманінова «Алеко». Методологія статті – поєднує жанрово- стильовий та композиційно-стилістичний музикознавчі підходи. На- укова новизна полягає в тому, що новаторська жанрова природа опе- ри С.В. Рахманінова висвітлюється у зв’язку з поетикою «маленьких трагедій» О. Пушкіна, що послужили основою розвитку камерного на- прямку в оперній творчості російських композиторів. Опера є яскра- вим прикладом трагедійної інтерпретації оперної форми у творчості С.В. Рахманінова, також це підтверджують його інші дві камерні опери: «Скупий лицар» та «Франческа да Ріміні». Висновки. «Алеко» слід віднести до сфери камерно-психологічної опери саме тому, що вона наповнена емоційною експресією, пасіонарними сценами кохання. Рах- манінов досить вдало розкриває ідею, що кохання та смерть єдині, що саме кохання веде людину до загибелі. Та якщо душа губить свої індиві- дуальні якості, то кохання – це почуття, яке лишається вселюдським. У всіх своїх «маленьких трагедіях» Рахманінов та Пушкін беруть до уваги зіткнення протилежних людських натур. Симфонічний розвиток проходить широким потоком скрізь усі опери Рахманінова. Він стає основою музично-драматичних сцен. Трагічна тема стає найбільш за- гальною естетичною основою і магістральною тенденцією художнього осмислення. Композитор прагне об'єднати два шляхи втілення тра- гічного протиріччя: конфліктно-драматичний, до межі загострюючи увагу до образу смерті, і гармонізуюче-ліричний, що дозволяє знімати напругу протистояння полюсів трагедії в піднесеному позитивному пе- реживанні, зосереджувати увагу на образі любові в широкому значенні цього явища.

Посилання

1. Джан Б. Словесно-литературные основы европейской оперной поэтики эпохи Романтизма : дис. …канд. Искусствоведения : 17.00.03. Одесса. 2013. 184 c.
2. Кандинский А. Оперы Рахманинова. Москва : Музгиз, 1956. 60 с.
3. Кандинский А. Исполнительское интонирование и мелодика Рахманинова. Советская музыка. 1984. С. 43–49.
4. Кандинский А. О симфонизме Рахманинова: Очерк 1. Советская музыка. 1973. № 4. С. 83–93.
5. Рахманинов С. Алеко. Клавир. 1893.
6. Рахманинов С. «Алеко». Национальная Опера Лоррэн, Нанси, Франция, Дирижёр Кальдерон Р, режиссёр Пукарете, 2015. URL : https://afficha.info/?p=3862.
7. Финал оперы «Алеко». 2015. URL : https://otherreferats.allbest.ru/culture/00546187_0.html.
Опубліковано
2020-11-17
Розділ
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА