ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ВИКОНАВСЬКИЙ СТИЛЬ АВСТРАЛІЙСЬКОГО ГІТАРИСТА-ВІРТУОЗА ТОММІ ЕММАНУЕЛЯ

  • Oleksandr Ivanovich Krуgin Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради http://orcid.org/0000-0003-2837-8657
Ключові слова: акустична гітара, Т. Еммануель, індивідуальний ви- конавський стиль, звуковий образ гітари, інтонація

Анотація

Мета роботи – визначити параметри, які становлять індивіду- альний виконавський стиль австралійського гітариста-віртуоза Т. Ем- мануеля. Методологічною базою роботи є історичний, органологічний та інтерпретологічний підходи, що допомогли виявити підґрунтя та еволюцію виконавства, а також особливості інструментарію і зву- копідсилювальної апаратури австралійського гітариста, типологію індивідуальних виконавських стилів у комунікативному просторі. На- укова новизна роботи полягає в тому, що вперше розкрито специфіку виконавської творчості Т. Еммануеля-гітариста та визначено типо- логію виконавських стилів, які є домінантними в межах мислення му- зиканта. Висновки. Індивідуальний виконавський стиль Т. Еммануеля почав формуватися ще в перші роки музичної діяльності під впливом американських кантрі-музикантів М. Тревіса, Х. Вільямса, Ч. Аткінса, а також інструментальних рок-гуртів «The Shadows» і «The Ventures». Взявши за основу стиль М. Тревіса в технологічному плані (тревіс-пі- кінг), а також стиль Ч. Аткінса, що характеризується «вокальним» типом мелодики, доступністю композицій для більшої кількості слу- хачів, Т. Еммануель розширює «звуковий образ» гітари, різноманітний колорит за рахунок оригінальної перкусивної манери гри, підвищує ди- намічний «поріг». Слід також зазначити, що виконавська манера ав- стралійського віртуоза вирізняється більшою свободою. Широке вико- ристання динамічних і фактурних кольорів акустичної гітари, блискуче застосування тембрової палітри, помножених на сучасне використання звукового обладнання, – усе це вирізняє звучання гітари Т. Еммануеля і його «звуковий образ». У виконавській манері Т. Еммануеля поєднують- ся два виконавських типи, як-от класичний і романтичний. Ознаками романтичного типу є відсутність музичної грамоти (спирання на та- булатурне мислення) й оперування музичними образами;, необхідність спілкування з публікою і «гра для глядача», експресивність і темпера- ментність виконавської манери. Побудова концертних програм у дра- матургічному плані, методика репетицій, дисципліна занять, грамот- на і плавна робота ігрового апарату в кращих традиціях академічної гітарної школи говорять про наявність класичного виконавського типу Т. Еммануеля-гітариста.

Посилання

1. Богородская О.Е., Котлова Т.Б. История и теория культуры : учебное пособие. Иваново : Ивановск. гос. энерг. ун-т, 1998. 81 с.
2. До и после «Only». URL: http://tommyemmanuel.ru/post/2466 (дата звернення 07.11.20)
3. Мазель Л.А. О природе и средствах музыки. Москва : Музыка, 1991. 80 с.
4. Мартинсен К.А. Индивидуальная фортепианная техника на основе звукотворческой воли. Москва : Музыка, 1966. 220 с.
5. Михайлов М.К. Стиль в музыке. Ленинград : Музыка, 1981. 263 с.
6. Москаленко В. Г. Лекции по музыкальной интерпретации : учебное пособие. Киев, 2013. 272 с.
7. Москаленко В.Г. Про індивідуально-стильові засади музичної творчості. Науковий вісник Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського. Київ, 2018. Вип. 123. С. 7–16.
8. Мошак Е. Актуальные стилевые тенденции современного гитарного исполнительства. Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки, теорії та практики освіти. Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського. Харків, 2014. Вип. 40. С. 702–713.
9. Назайкинский Е.В. Логика музыкальной композиции. Москва: Музыка, 1982. 320 с.
10. Секреты успеха Томми Эммануэля. URL: http:// //www.youtube.com/watch?v=YnGwvLVSrcs&feature=emb_title&ab_channel=PimaLIVE (дата звернення: 07.11.2020)
11. Сухленко И.Ю. Исполнительский стиль В. Горовица в русле развития романтической традиции : дис. … канд. искусств. : спец. 17.00.03 – музыкальное искусство. Харьков, 2011. 207 с.
12. Царёва Е.М. Стиль музыкальный. Музыкальная энциклопедия [гл. ред. Ю.В. Келдыш]. Москва : Советская энциклопедия, 1981. Т. 5. С. 281–289.
13. Черноскутова Н.А. Методологические аспекты в работе над стилем в дирижировании. Теория и практика образования в современном мире: материалы VII междунар. науч. конф. Санкт-Петербург, июль 2015 г. Санкт-Петербург, 2015. С. 237–39.
14. Якименко Н.С. Акустическая гитара в диалоге с академической и джазовой традициями : автореф. дис. … канд. искусств. : спец. 17. 00. 03 – музыкальное искусство. Нижний Новгород, 2012. 26 с.
Опубліковано
2021-07-22
Розділ
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА