ЕЛЕКТРОННА П’ЄСА ТРЕВОРА ВІШАРТА «VOX 5»: СПОСОБИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗВУКОВИХ ОБ’ЄКТІВ

Ключові слова: електронний твір Тревора Вішарта «Vox 5», музикознавчий аналіз, акусматична музика, трансформація звукових об’єктів, жест

Анотація

Мета статті – дослідити способи трансформації звукових об’єктів електронної п’єси Т. Вішарта «Vox 5». Методологічною основою роботи є структурно-функціональний підхід, що дає змогу виокремити елементи акустичної матерії з загального потоку звучання. Наукова новизна полягає у тому, що вперше в українському музикознавстві проаналізований відомий акусматичний опус Т. Вішарта «Vox 5», а також удосконалено методику аналізу електронних творів завдяки використанню концепції Д. Смоллі про континуальні звукові об’єкти жестового типу. П’єсу Т. Вішарта «Vox 5» проаналізовано з урахуванням теоретичних позицій самого композитора, який також є дослідником власної творчості. Висновки. З’ясовано, що тематичною основою «Vox 5» є континуальні звукові об’єкти жестового типу, які характеризуються відчутною образно-смисловою трансформацією. Протягом розгортання таких об’єктів звучання людського голосу трансформовано в аудіальні прикмети природного середовища, зокрема кінське іржання або дзижчання бджолиного рою. Розглянуто процеси тембрального переходу між початковими і фінальними характеристиками звукових елементів, що забезпечуються комп’ютерними засобами, в основі яких знаходяться алгоритми фазового вокодера. Образно-смислову трансформацію у «Vox 5» реалізовано завдяки якісній зміні властивостей акустичного континуума, що веде від одного звукового символу до іншого. Ефект плавного переходу між крайніми позиціями звукового об’єкту, які впізнаються на слух як різні і навіть контрастні, досягнуто завдяки перенесенню спектрального сигналу на іншу висоту і поєднанню його з новими акустичними компонентами. Обґрунтовано, що образно-смислові трансформації континуальних звукових об’єктів жестового типу в п’єсі Т. Вішарта «Vox 5» пов’язані з програмним задумом і відтворюють враження ілюзорності, непізнаваності трансцендентального процесу створення матеріального світу з божественного голосу.

Посилання

1. Смирнов А. Спектроморфология. URL : https://asmir.info/lib/spectromorphology.htm (дата звернення 04.07.2021).
2. Chion M. Guide to Sound Objects / trans. from French J. Dack, Ch. North. URL: https://monoskop.org/images/0/01/Chion_Michel_Guide_To_Sound_Objects_Pierre_Schaeffer_and_Musical_Research.pdf (date of requeste 04.07.2021).
3. Phase vocoder. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Phase_vocoder (date of requeste 04.07.2021).
4. Smalley D. Spectromorphology: explaining sound-shapes. Organised Sound. Vol. 2. Issue 2. (August 1997). Р. 107–126. URL : https://core.ac.uk/download/pdf/205605026.pdf (date of requeste 04.07.2021).
5. Williams T. Vox V by Trevor Wishart. The analysis of an electroacoustic tape piece. Journal of Electroacoustic Music. 1993. Vol. 7 (1). p. 6–13.
6. Wishart T. Audible design. A plain and easy introduction to practical sound composition. Yorkshire : Orpheus the Pantomime Ltd, 1994. 139 c.
URL: http://www.trevorwishart.co.uk/AUDIBLE_DESIGN.pdf (date of requeste 20.08.2020).
7. Wishart T. On Sonic Art / ed. S. Emmerson. Amsterdam : Harwood Academic Publishers, 1996. 357 c. https://monoskop.org/images/2/21/Wishart_Trevor_On_Sonic_Art.pdf (date of requeste 04.07.2021).
Опубліковано
2022-05-16
Розділ
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ