ОВОЛОДІННЯ НАВИЧКАМИ ПРОФЕСІЙНОГО ОЦІНЮВАННЯ І САМООЦІНЮВАННЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ ВЕКТОР ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ СУЧАСНОГО ВИПУСКНИКА ВИЩОГО МУЗИЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

  • Dina Borysivna Reznik Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової http://orcid.org/0000-0002-2002-4144
Ключові слова: оцінка, відмітка, оцінювання, критерії оцінювання, самооцінювання, аналітичний музичний слух

Анотація

Мета роботи полягає в тому, щоб запропонувати таку систему розвитку музичного слуху в навчальному закладі, яка дозволить подолати недоліки у формуванні оцінних умінь майбутніх професіональних музичних педагогів, методику, зосереджену на вдосконаленні музичного слуху, надання йому аналітичних умінь у галузі виразних інтерпретаційних можливостей втілення музичних творів у живому звучанні. Методологія дослідження базується на узагальненні багаторічного фахового досвіду автора статті в поєднанні з індуктивним методом та аналітичним підходом до навчального процесу в освітніх мистецьких закладах. Науковою новизною роботи є розроблена автором роботи (згідно з викладеними в статті вище теоретичними положеннями) та запропонована таблиця нормативного оцінювання, робота з якою, на нашу думку, може допомогти у формуванні навички професійного оцінювання в студентів вищих музичних закладів. Висновки. Оцінювання і самооцінювання потребують сформованої професійної мови, саме в ній, у її письмовій або усній формі, компетентність знаходить свій яскравий вираз. Дискрептивні описові висловлювання і прескрептивні нормативні вирази завжди повинні бути насичені грамотною термінологією і підкріплені достовірними фактами з досвіду музичного виконання. Компетентне оцінювання є важливим професійним умінням, якому слід послідовно навчати, а для цього наполегливо розвивати музичний слух в усіх його різновидах, особливо той його найбільш інтелектуальний складник, яким є аналітичний слух. Конче потрібна вичерпна дидактична модель формування педагогічних оцінних умінь у музичній педагогіці з урахуванням всіх її особливостей і своєрідностей, але на міцному фундаменті загальної педагогіки і психології навчання. Вона повинна бути спрямованою на формування цього вміння і складена поетапно, починаючи свій вектор виховання з навички слухання себе самого зі сторони під час гри. Маємо надію, що ця стаття збудить широкий загал педагогічних кадрів і приведе багатьох до плідних думок і рішень.

Посилання

1. Алешникова Л.П., Алешников Е.А. Некоторые аспекты педагогической оценки в музыкальном обучении. Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета, №. 4, 2016, С. 9–14.
2. Ананьев Б.Г. Психология педагогической оценки. Избранные психологические труды. Москва : Педагогика, 1980. Т. 2. С. 128–268.
3. Кирнарская Д.К. Исследование аналитического слуха в структуре музыкальной одаренности. Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств, 2020. № 50. С. 101–106.
4. Либерман Е.Я. Экзамен по специальности и его оценка. Советская музыка. 1976. № 7. С. 81
5. Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры. Записки педагога. Москва : Планета музики, 2015. 256 с.
6. Ракул Ю. К., Резнік Д.Б. Методичні рекомендації з питань організації та проведення Державного іспиту «Педагогічна майстерність». Київ : Республіканський методичний комітет навчальних закладів мистецтв і культури, 1997. 31 c.
7. Резнік Д.Б. Особливості дитячої музичної педагогіки С.Л. Могілевської. Науковий вісник ОДМА ім. А.В. Нежданової. Одеса : «Друк», 2005. вип. 6, кн. 2. С. 351–354
8. Рейнгбальд Б.М. Как я обучала Эмиля Гилельса. Выдающиеся пианисты-педагоги о фортепианном искусстве, ред.., сост. С. Хентова. Москва : Музыка, 1965. С. 147–160.
9. Seashor C.E. The psychology of musical talent. Boston, NY: Silver, Burdett and Co, 1919. 313 p.
10. Wing H.D. Tests of musicial ability and appreciation, 2nd edit British Journal of psichological monographs supplement,1968, no.27. 98 p.
Опубліковано
2022-05-16
##submission.howToCite##
Reznik, D. B. (2022). ОВОЛОДІННЯ НАВИЧКАМИ ПРОФЕСІЙНОГО ОЦІНЮВАННЯ І САМООЦІНЮВАННЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ ВЕКТОР ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ СУЧАСНОГО ВИПУСКНИКА ВИЩОГО МУЗИЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Музичне мистецтво і культура, 1(33), 276-290. https://doi.org/https://doi.org/10.31723/2524-0447-2021-33-1-23
Розділ
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА