СИМВОЛИ І МЕТАФОРИ КВІТІВ У КИТАЙСЬКІЙ КАМЕРНО-ВОКАЛЬНІЙ МУЗИЦІ ХХ СТ.

  • Hang Song Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка https://orcid.org/0000-0001-7658-7694

Анотація

Мета роботи – розкриття специфіки образів природи у китайському камерно-вокальному мистецтві на прикладі символічних смислів у музично-поетичній інтерпретації квітів. Методологія дослідження спирається на аналітичний та порівняльно-історичний методи. Наукова новизна полягає в обґрунтуванні своєрідних ознак прочитання «квіткових» образів у зв’язку з філософсько-естетичними засадами китайської культур. Духовні традиції у китайському мистецтві передбачають інше тлумачення художніх символів і образів, аніж у європейському естетичному світогляді. Згідно з філософією Дао, людина тільки тоді може досягти досконалості, коли зрозуміє красу природи і прагнутиме до єдності з нею. Тому елементи природи, такі як квіти, дерева, тварини, птахи, отримують у національному фольклорі і професійній поетично-музичній творчості різноманітні символічні значення. Відтак видається доречним і актуальним окреслити особливості інтерпретації signa naturae – знаків натури – на обраних конкретних прикладах: (茉莉花 ) «Жасмин» Хі Фана, (曇花) «Епіфіллум» Чжао Сіньда до слів Джі Тона, (梅花引) «Квітуча квітка сливи» Сюй Пейдона до слів Хань Цзіньтін та (月亮花) «Місячна квітка» Лю Хона до поезії Цюй Цон. Висновки. Інтерпретація символів квітів у сучасній камерно-вокальній творчості китайських композиторів свідчить про кілька взаємодоповнюваних процесів. Помітною є взаємодія питомої традиційної основи і напливових елементів європейської композиторської техніки, помітних головно у трактуванні партії фортепіано. Фортепіанний акомпанемент не обмежується простим супроводом вокальної мелодії, а нерідко являє собою самостійний і рівновартісний до партії соліста компонент художньої виразності. Водночас у всіх проаналізованих піснях збережені давні національні традиції, які протягом тисячоліть формували музично-поетичне мистецтво Китаю. Звідси походить багатозначність прочитання сучасними митцями символів природи, апеляція до глибинних смислів, закладених у образах квітів у національній філософсько-поетичній спадщині.

Посилання

1. Символизм в китайской живописи. URL: http://www.davincischool. ru/articles/chinese_symbolism/.
2. У Ю-Цін. Дослідження давніх струнних інструментів. Шанхай : Вид-во Шанхайського муз. ін-ту, 2008 吴毓清. 古琴艺术研究 / 吴毓清. – 上海 : 上海音乐学院出版社, 2008.
3. У Хунюань. Китайська художня пісня: теорія та історія жанру : автореф. дис… канд. мист. за спеціальністю 17.00.03 – Музичне мистецтво ; Харків, ХНУМ ім. І. Котляревського, 2016.
4. Чжоу Ї. Презентація образу Батьківщини в творчості сучасних китайських вокалістів. Аспекти історичного музикознавства : зб. наук. статей. Харків : ХНУМ, 2020. Вип. ХIX–XX. С. 285–297.
5. Шекера Ярослава Василівна. Генеза та функціонування художніх образів у китайській поезії доби Тан (VII–X ст.) : автореф. дис… канд. філол. наук : 10.01.04 ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2006.
Опубліковано
2022-09-22
Розділ
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА