ХОРОВИЙ ДИРИГЕНТ ВАСИЛЬ ЯЦИНЯК (ОСОБИСТІСНИЙ ВИМІР)

  • Iryna Mstyslavivna Matiychyn Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка https://orcid.org/0000-0003-2153-8689
  • Bohdan Orestovych Kindrakevych Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка https://orcid.org/0000-0002-9403-7044
Ключові слова: Василь Яциняк, Галицький академічний камерний хор, хоровий диригент.

Анотація

Серед українських хорових колективів нашого часу Галицький академічний камерний хор займає своє гідне місце. У його репертуарі – хорові твори різних стилів, жанрів, епох, включаючи нові композиції сучасних авторів, за своєю музичною мовою доступні тільки високопрофесійним виконавцям. Належний фаховий рівень колективу забезпечує передусім його керівник Василь Ількович Яциняк, якому 30 травня 2022 р. виповниться 70 років. Напередодні цієї поважної дати варто нагадати чималі заслуги відомого хорового диригента у розвитку української музичної культури та привернути увагу до цієї непересічної особистості, ще належно не поцінованої у музикознавчій літературі. Мета роботи – показати особливості творчої індивідуальності В. Яциняка через призму його сприйняття ним самим та іншими музикантами, різною мірою дотичними до діяльності хорового диригента. Методологія дослідження ґрунтується на застосуванні дослідницько-пошукового (при вивченні теоретичної бази дослідження), біографічного (при окресленні етапів творчого шляху хорового диригента) методу та методу інтерв’ювання (при отриманні усної інформації, необхідної для дослідження). Наукова новизна статті полягає у тому, що творче життя В. Яциняка вперше висвітлюється через особистісний вимір, розкриваючи різні грані його мистецької індивідуальності. У статті використовуються матеріали з інтерв’ю Василя Яциняка, Любові Кияновської, Марії Шот, Василя Долішнього, Степана Дацюка, Мирона Юсиповича, Віктора Степурка, Богдана Богача. Висновки. Василь Яциняк належить до числа тих творчих особистостей, завдяки яким українська музична культура рухається вперед, долаючи міжлюдські та міждержавні кордони, економічні та пандемічні труднощі сучасного періоду. Визнаний і шанований в Україні та за її межами, заслужений діяч мистецтв України (1995) і народний артист України (2010), В. Яциняк залишається просто людиною, зі своїми перевагами і недоліками, багатим внутрішнім світом і вибуховим темпераментом, а головне – із творчими планами на майбутнє, які неодмінно будуть реалізовані.

Посилання

1. Інтерв’ю з Богданом Богачем від 22.11.2021, м. Львів. Інтерв’юер: Б. Кіндракевич. Особистий архів автора.
2. Інтерв’ю з Василем Долішнім від 15.11.2021, м. Львів. Інтерв’юер: Б. Кіндракевич. Особистий архів автора.
3. Інтерв’ю з Василем Яциняком від від 03.02.2021, м. Львів. Інтерв’юер: Б. Кіндракевич. Особистий архів автора.
4. Інтерв’ю з Віктором Степурком від 14.11.2021, м. Київ. Інтерв’юер: Б. Кіндракевич. Особистий архів автора.
5. Інтерв’ю зі Степаном Дацюком від 30.11.2021, м. Дрогобич. Інтерв’юер: Б. Кіндракевич. Особистий архів автора.
6. Інтерв’ю з Любов’ю Кияновською від від 14. 11. 2021, м. Київ. Інтерв’юер: Б. Кіндракевич. Особистий архів автора.
7. Інтерв’ю з Марією Шот від 16.11.2021, м. Львів. Інтерв’юер: Б. Кіндракевич. Особистий архів автора.
8. Інтерв’ю з Мироном Юсиповичем від 15. 11. 2021, м. Львів. Інтерв’юер: Б. Кіндракевич. Особистий архів автора.
9. Колодій І. Сягнувши висоти мажору. За вільну Україну. 2012. № 50. С. 2.
10. Пасічник В., Ферендович М. «Галицький академічний камерний хор»: шлях до звершень. Вісник Львівського університету. Серія мист-во. 2016. Вип. 17. С. 167–176.
11. Супрун-Яремко Н. Магічна влада диригентських рук (до творчого портрету Василя Яциняка). Українська музика. 2017/1(23). С. 133–141.
Опубліковано
2022-09-22
Розділ
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА