ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТА-ПІАНІСТА ДО ПУБЛІЧНОГО ВИСТУПУ

  • Ірина Олександрівна Цепух Комунальний заклад вищої освіти Київської обласної ради «Академія мистецтв імені Павла Чубинського» https://orcid.org/0000-0003-1122-3122
Ключові слова: музичне виконавство, публічний виступ, сценічне хвилювання, емоційно-логічна свобода гри, психологічний комфорт виконавства, практики свідомої підготовки.

Анотація

Мета роботи полягає в узагальненні досвіду психологічної підготовки студентів до виконання музичних творів на сцені та психологічному налаштуванні до виступу. Методологія дослідження спирається на системно-структурний метод та метод педагогічного спостереження. Наукова новизна полягає в узагальненні та виділенні методичних настанов усвідомленої підготовки студента-піаніста до публічного виступу. Висновки. Впровадження свідомих виконавських практик підготовки допоможуть студентам-піаністам налаштуватися на виступ, опанувати сценічне хвилювання й продемонструвати найкращий результат. При цьому важлива певна етапність та послідовність роботи зі студентом-піаністом: аналіз психологічних стрес-чинників концертного виступу, порівняння з попередніми виступами, виділення особливостей психологічної поведінки за роялем, рекомендації студенту щодо виконання в майбутньому. Виявлено, що проявами емоційного напруження, що виникає в процесі концертної діяльності, є тривожність, страх, занепокоєння, невпевненість у собі. Показано, що робота зі сценічним хвилюванням є основою емоційної культури музиканта-виконавця. Встановлено, що важливим критерієм готовності студента до виступу є емоційно-логічна свобода гри, яка полягає в охопленні цілісного образу твору, тобто вміння утримувати наскрізну тему твору. Дієвими складниками емоційної саморегуляції є занурення в образ концертної програми, примірювання «маски впевненості», створення картинки успіху, досягнення внутрішнього рівня співавтора музичного твору. При цьому варто враховувати індивідуальні прийоми психологічного налаштування до виступу. Виділено практики свідомої підготовки студента-піаніста до сценічного виступу. Підкреслено, що кожен підготовчий етап до сценічного виступу має певні особливості, врахування яких забезпечує успішне публічне представлення твору.

Посилання

1. Котова Л.М. Емоційна стійкість як засіб формування інструментально-виконавської надійності у студентів музично-педагогічних факультетів : дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.02. Мелітополь : Мелітопольський держ. педагогічний ун-т. 2000. 260 с.
2. Білоус В.П. Психологічні аспекти формування виконавської художньої майстерності : дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : 17.00.03. Київ : Національна музична академія України ім. П.І. Чайковського, 2005. 194 с.
3. Lombardi V. The Lombardi Rules: 26 Lessons from Vince Lombardi – The World’s Greatest Coach. New York : McGraw-Hill, 2004. 128 с.
4. Shakespeare W. Measure for Measure. London : Wordworth Editions, 1995. 144 с.
5. Шефер Б. Шлях до фінансової свободи. Львів : Видавництво Старого Лева, 2018. 344 с.
Опубліковано
2022-12-28
Розділ
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА