КАТЕГОРІЯ АВТОРСТВА ТА ЙОГО ПРОЯВИ У ГІТАРНОМУ КОНЦЕРТІ

  • Yu Liu Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової https://orcid.org/0000-0002-8733-004X
Ключові слова: автор, авторство, композитор, інструментальний концерт, класична гітара, гітарне мистецтво, гітарне виконавство, концерт для гітари з оркестром, концертність, віртуозність, індивідуальний композиторський стиль

Анотація

Мета роботи. У статті досліджуються теоретичні засади категорії авторства у її проекції на сучасну музикологію з виявленням особливостей дії в жанрі гітарного концерту. Методологія дослідження полягає в застосуванні естетико-культурологічного, історичного, філософсько-психологічного, музикознавчого методів з залученням виконавського підходу, у комплексі вони утворюють єдину методологічну основу. Наукова новизна роботи постає у виявленні специфіки функціонування категорій автора та авторства в гітарній музиці, їх впливу на жанрову поетику гітарного концерту. Висновки. «Народжена» у галузі літературознаства, проблема авторства останнім часом все більше завойовує увагу музикознавців, виявляючи свої прояви як у жанрово-стильовій, композиторській, так і у виконавській сферах функціонування музичної творчості. Гнучкість і мобільність інструментального концерту, поруч зі стійкістю та ясністю рис жанрової природи, вигідно виділяють його серед інших жанрів, забезпечуючи життєздатність протягом кількох століть поспіль. Певна парадоксальність поєднання змістовної свободи та стійкості основних жанрових ознак породжує втілення глибинної логіки даного жанру з точки зору феномену авторства. У діалозі з автором-композитором виконавець і слухач долають «чужість чужого», прагнуть дістатися творчого ядра особистості автора твору і водночас виявляють здатність духовно збагатитися досвідом іншої людини та вмінням виразити себе. Активізація композиторських інтенцій, спрямованих на гітарну музику у ХХ столітті, дала суттєвий поштовх до освоєння більш складної гармонічної мови, нетипових фактурних і аплікатурних рішень, які виводять гітарну техніку на новий рівень інтонаційності та виконавської майстерності. Концерт для гітари з оркестром D-dur М. Кастельнуово-Тедеско став важливою віхою в історії гітари, істотно змінивши гітарний репертуар, звівши його в ранг актуального ресурсу для сучасного музичного мистецтва. Цьому сприяли авторські інтенції композитора М. Кастельнуово-Тедеско і виконавця А. Сеговії.

Посилання

1. Ганзбург Г. Образ автора в музичному творі. Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. Х., 2013. Вип. 38. С. 191–201.
2. Голосовкер Я. Интересное. Вопросы философии. 1989. № 2. С. 115–142.
3. Іванніков Т. Європейська гітарна музика ХХ століття: феноменологія творчості: дис. … докт. мист. : 17.00.03 / НМАУ імені П.І. Чайковського. К., 2020. 380 с.
4. Коновалова І.Ю. Феномен композитора в європейській музичній культурі ХХ століття: особистісні та діяльнісні аспекти: дис. … д.мист.: 26.00.01 / Харк. держ. акад. культ. Х., 2019. 479 с.
5. Ортега-и-Гассет X. Что такое философия? М.: Наука, 1991. 411 с.
6. Хе Веньлі. Хронотопічні засади фортепіанної творчості Ф. Шопена: інтерпретативно-стильовий підхід: дис. … канд. мист.: 17.00.03 / Одесь. нац. муз. акад. імені А.В. Нежданової. Одеса, 2019. 183 с.
7. Asbury, D. S. (2005). 20th Century Neo-Romantic Serialism: The Opus 170 Greeting Cards of Mario Castelnuovo-Tedesco. Treatise. Austin : The University of Texas at Austin.
8. Caboverde, E. (2012). Graduate guitar recital consisting of works by Leo Brouwer and Mario Castelnuovo-Tedesco with extended program notes. Miami: Florida International University. URL: http://digitalcommons.fiu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1742&context=etd
9. Cone, E. T. (1974). The Composers Voice. Berkeley. Los Angelos, London: University of California Press.
10. Solo guitar music: Antonio Rugolo Interview. URL: https://mariocastelnuovotedesco.com/solo-guitar-music-antonio-rugolointerview/
Опубліковано
2022-12-30
Розділ
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА