ПЕРШИЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЧЕРВОНА РУТА» В КОНТЕКСТІ ПРОЦЕСІВ РОЗВИТКУ ПІСЕННО-ЕСТРАДНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

Ключові слова: фестиваль, «Червона рута», українська пісня, естрада, пісенна творчість, виконавство, українська музика, творчість Володимира Івасюка.

Анотація

Мета роботи – проаналізувати та виокремити аспекти, які репрезентують перший фестиваль «Червона рута» як такий, що мав певний вплив на перебіг процесів розвитку та формування пісенно-естрадної культури України. Проаналізувати виступи окремих учасників, завдяки яким перший фестиваль можна вважати непересічною подією в українській пісенній культурі. Методологія роботи передбачає використання таких загальнонаукових методів та підходів: культурологічний підхід допоміг з’ясувати місце першого фестивалю «Червона рута» в культурно-мистецькому просторі України кінця ХХ – початку ХХІ ст.; аналітичний – для вивчення творчого доробку артистів, зокрема конкурсантів; біографічно-персоналістичний – для окреслення індивідуального внеску певних творчих особистостей та музичних формацій у процес створення та проведення фестивалю; емпіричний (спостереження, інтерв’ю, вивчення аудіо та відео матеріалів) метод було використано при вивченні творчості виконавців-конкурсантів; соціокультурний – для з’ясування місця фестивалю в контексті певних аспектів соціально-історичних видозмін. Наукова новизна статті полягає у виявленні знакових аспектів фестивалю «Червона рута» протягом його функціонування в культурному житті України. Висновки. Перший фестиваль «Червона рута» відкрив новий виток української пісенної культури, який здобув значну популярність в Україні та в її світових діаспорах. Пісня, які виконувались зі сцени фестивалю, стали хітами, які співались мільйонами людей. Повернення до ідей національної самоідентичності, використання жанрово-стильових моделей, які не схвалювались партійною верхівкою (зокрема, рок) висвітлення гострих соціальних тем, сміливе, навіть небезпечне в контексті панівної ідеології самовираження музикантів через пісню, транслювання ідей української Незалежності за допомогою творчості, розмаїття жанрів, стилів, тематизму та особливостей індивідуальної сценічної манери, значна кількість виконавців авторської пісні, яка була тоді в стані занепаду – ці, та інші аспекти проведення першого фестивалю «Червона рута» роблять його однією із знакових подій в історії української пісенної культури кінця ХХ ст.

Посилання

1. 30 років «Червоної Рути». Рута зів’яла. URL: https://matrix-info.com/30-rokiv-chervonoyi-ruty-ruta-ziv-yala/ (дата звернення: 25.06.2023)
2. Василишин О. М. Володимир Івасюк: сила серця і таланту: монографія. Львів : Укр. акад. друкарства, 2009. 368 с.
3. Картавий П. В. Сучасна українська авторська пісня: статті про витоки жанру, авторів-ветеранів, фестивалі, поради молодим і долю В. Івасюка. Суми: Мак Ден, 2009. 79 с.
4. Лепша І. Замах на «Червону руту». Час. 1993. № 7. 19 лют. С. 3.
5. Овчаренко Е. Кирило Стеценко: «Червона рута-89» – одна з підвалин української незалежності» URL: https://i-ua.tv/culture/25766-kyrylo-stetsenko-chervona-ruta-89-odna-z-pidvalyn-ukrainskoinezalezhnosti (дата звернення: 16.05.2023).
6. Рутковська О. Полемічні роздуми про фестиваль “Червона рута”: перспективи розвитку української естради. Народна творчість та етнографія. 1990. № 2. С. 38-41.
7. Стеценко К. Перші уроки «Червоної рути». Молодь України. 1989. 4 черв. С. 2.
8. Терещук Г. Пісенний вибух 1989 року. Фестиваль “Червона рута” наблизив Незалежність України. 17 вересня 2019. URL: https://www. radiosvoboda.org/a/30167325.html
9. Терещук Г., Кагуй П. Українська пісня руйнувала СРСР. Перший фестиваль “Червона рута”. Радіо Свобода 17 вересня 2019. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/30164164.htm
Опубліковано
2024-07-04
Розділ
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ