(1)
Ovsiannikova-Trel, O. Ерос і Етос як образні домінанти і ціннісні орієнтири музичного мистецтва. Музичне мистецтво і культура 2016, 225-236.