(1)
StepanovaО. Лодноднське та віденське тактування піанізму крізь призму закону історичної синхронізації. Музичне мистецтво і культура 2016, 315-325.