(1)
Yerhiieva, K. До проблеми художньої цілісності музичного твору як прояву холістичності особистості піаніста. Музичне мистецтво і культура 2017, 185-202.