(1)
Burkackiy, Z. Кларнетовий репертуар ХХ століття в обробці його багатств інструменталістами Одеси. Музичне мистецтво і культура 2018, 214-225.