(1)
Muravska, O. «Фауст» Ш. Гуно у річищі жанрово-стильової і міфопоетичної специфіки французької ліричної опери. Музичне мистецтво і культура 2014, 43-52.