Lysevych, N. (2021). КУЛЬТУРНІ ЗВ’ЯЗКИ ЕТНІЧНИХ УКРАЇНЦІВ ПІВДЕННОЇ БЕССАРАБІЇ З ІНШИМИ НАРОДАМИ (НА ПРИКЛАДІ ВЕСІЛЬНОГО ОБРЯДУ). Музичне мистецтво і культура, 2(31), 50-60. https://doi.org/https://doi.org/10.31723/2524-0447-2020-31-2-4