Zhao, R. (2021). МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКИЙ ІДІОСТИЛЬ ЯК АВТОРСЬКИЙ КОГНІТИВНИЙ ФЕНОМЕН. Музичне мистецтво і культура, 2(31), 198-207. https://doi.org/https://doi.org/10.31723/2524-0447-2020-31-2-16