Yerhiieva, K. (2021). «ОСТРІВ РАДОСТІ» ЯК ПРИКЛАД НОВОЇ СИМВОЛІСТСЬКОЇ ПРОГРАМНОСТІ У ФОРТЕПІАННІЙ ТВОРЧОСТІ К. ДЕБЮССІ. Музичне мистецтво і культура, 1(32), 31-43. https://doi.org/https://doi.org/10.31723/2524-0447-2021-32-1-3